religjon !

Go down

religjon !

Post by david chircop on Sat Oct 04, 2008 2:50 am

fil- fehma tighek , thaseb li r- religjon hija importanti? ghaliex?
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: religjon !

Post by Mario on Sat Oct 18, 2008 1:42 am

Nahseb li hija mportanti ghax twiegeb hafna mistoqsijiet li kull bniedem iqumulu matul hajjtu Smile

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: religjon !

Post by Joseph on Sat Oct 18, 2008 5:45 pm

Lol, importanti imma dis-sena religion lanqas ghamilna lessons sura ghax inbidel is-sir u kulhadd jispicca jparla fil-lesson
avatar
Joseph
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 199
Age : 25
Name and Surname : Joseph
Dwari : Merry Christmas & Happy New Year!

View user profile

Back to top Go down

Re: religjon !

Post by TonioGalea on Fri Oct 24, 2008 9:42 pm

Ir-religjon hija importanti hafna li temmen f'min halaq id dinja u min halqek fuq kollox , min qed izommok haj u hekk hux pero' llum nghid li qed jizdiedu in nies li mhux qed jaghtu kas lir religjon u jigu jaqghu u jqumu minn talb u hekk l-aktar in nisrani :S
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Re: religjon !

Post by david chircop on Sat Nov 01, 2008 6:31 pm

vera. . nahseb hafna nies qed jispiccaw jaqraw il bibbja u ghaliex hija miktube b'mod li trid thadem mohhok tipo biex tifhima ma jibdewx jemmnu F'Alla u hekk :s
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: religjon !

Post by TonioGalea on Sun Nov 02, 2008 11:01 pm

vera , pero' illum hawn kotba li jispjegawlek dak li qrajt skond is sir tar religion
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Re: religjon !

Post by david chircop on Mon Nov 03, 2008 10:25 am

is sir buhagiar ghal hekk ? ?
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: religjon !

Post by TonioGalea on Mon Nov 10, 2008 11:56 pm

lol qisek ghandek l-sitess sir hux? XD
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Re: religjon !

Post by david chircop on Sat Nov 15, 2008 1:11 am

ija loool !! xd
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: religjon !

Post by Matt on Mon Dec 01, 2008 11:07 pm

Nghid jien ir-religjon hija importanti imma fl-istess hin kif jghidu it-taljani "rompi palle" ghaliex tiddeffes kull imkien. fl-antik kont thallas biex ikollok cans tmur il-genna skond il-metalita antika. Illum il-gurnata ma thallik tghamel xejn Alla taghna l-liberta li naghmlu l'iridu izda minhabba l-knisja ma tista taghmel xejn.
avatar
Matt
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 99
Age : 25
Name and Surname : Matthew Sciberras
Dwari : Jiena Ghawdxi u noqghod in-Nadur. X'nista nghid... inhobb it-tfajliet u jekk ghandek bzonn xi avizz fuq xi sitwazzjoni ma xi wahda kemm issaqsi u jien nirrispondik...Inhobb l-arkeologija u l-istorja u nhobb indur mal-hbieb d;~)

View user profile

Back to top Go down

Re: religjon !

Post by belry on Tue Dec 02, 2008 12:09 am

ifhem jekk trid toqol jew tisraq hadt mhu ha jzommok imma fl ahhar mil ahhar wara il mewt trid thallaS!
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: religjon !

Post by david chircop on Tue Dec 02, 2008 1:28 am

niehu ezempju ta shabi !!

Certu drabi ghandhom ragun jghidu li alla forsi ma jezziztiex!! ghax qed jghaddu min hafna problemi u imbarrazz :*) :*) imma still jien nejd li Alla jezziti u dejjem jkun hemm mghana alkemm ahna ma natux kasu Exclamation
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: religjon !

Post by belry on Tue Dec 02, 2008 6:51 pm

anke jien shabi ma jemmnux li hemm Alla jien ma nisthix nghid! xi kultana imnella ikun hu ghax jigu waqtiet fejn ikolli hafna dwejjaq li nsib lilu ma min niftah qalbi forsi qed tidhqu bija imma le ta inhossni close hafna ta Alla jiena!
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: religjon !

Post by mixa on Wed Dec 03, 2008 11:48 am

nahseb li ir religjon mhijix hazina anda it- tjba fiha.. jien ma naqbilx biss illi ir religjon andu jigi mghallem fl iskola, alija ek issom qed jipushjawk izejed u brainwashing.. ma naqbilx li andhom ituk il hws fuq alla. anke tal muzew alavolja hw just biex isib xi santi u ek imma xorta ma naqbilx illi f religjon andek idahal skola. + li jien ma neminx izda mandi kontra hadt li jemen ansi niehu gost nismahom jitkelmu imma ma nahsibx li biex tghix hajja tjba andek titlob..tmur knisja..tadura l alla *ALLA FUQ KOLLOX U FUQ KULHADD* ax isib min tarah dejjem knisja u dejjem jitlob imbad qas jofrilek bicca hobza lol. jien alija biex tkun bniedem tjba memx alfejn knejes u religjonijiet u nejk just ghix hajtek tjba u fejn tista tghin ghin u hobb in nies ta madwarek u italem ahfer u tghix hajja kuntenta =]
avatar
mixa
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 28
Age : 26
Name and Surname : michelle demanuele
Dwari : tal ostja

View user profile

Back to top Go down

Re: religjon !

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum