INWAQAW LIL KAPITALISTI!

Go down

INWAQAW LIL KAPITALISTI!

Post by mixa on Thu Dec 04, 2008 1:02 am

Kieku kelli il potter l ewwel haga li namel hija inkiser il marketing kollu u il kapitalismu kollu.! gili qadtu tahsbu li meta int tixtri xi flokk tan nike u ikollu nike miktuba fuqu inti qed thalas al prodott biex lilhom qed tamilom reklam?.. jien ma naqbilx ma komunizmu izda imbad idejaqni hafna hafna il kapitalizmu. inti tixtri prodott ad dieta ikun jiswa xi lm30 meta dak gie mamul f postijit fqar fejn tifel biex hadmu amel l isbah gighma fuqu bla mistrieh ta xejn biex halsuh xi 20 c kemm jixtri platt x jikol al kuljum. Nixtieq namel protezzjoni kontra il kapitalisti kollha u kontra l advertisments that they brainwash u jekk tkun stupidu..anke ek ma tkunx. u nixtieq noqtol lil dak il buffu ronald mc donalds ax bahnan u kapitalist imgidem. insomma u got my point

REVOLUTION! WOHOO pirat lol
avatar
mixa
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 28
Age : 26
Name and Surname : michelle demanuele
Dwari : tal ostja

View user profile

Back to top Go down

Re: INWAQAW LIL KAPITALISTI!

Post by belry on Thu Dec 04, 2008 1:53 pm

naqbel mieghek! imma miskin ronald mcdonald helu Razz
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: INWAQAW LIL KAPITALISTI!

Post by mixa on Thu Dec 04, 2008 3:18 pm

haha ... jien ibezani vera darba kont mcd u gie jifrah u mort nistahba wara habib tieghi ek man andu wicc ta pedoflu/kativ haha
This is why i hate him so much.. tant kemm huwa colorfull u bahnan li it tfal jigu atirati lejh u jiklu hafna burgers min tieghu u jihxinu haha bhal l-amerka man, l unika haga li issib fl amerka mcd ma kull kantunira li idur .. haha
avatar
mixa
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 28
Age : 26
Name and Surname : michelle demanuele
Dwari : tal ostja

View user profile

Back to top Go down

Re: INWAQAW LIL KAPITALISTI!

Post by Matt on Thu Dec 04, 2008 8:22 pm

Kemm gie ikrah mc donalds
avatar
Matt
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 99
Age : 25
Name and Surname : Matthew Sciberras
Dwari : Jiena Ghawdxi u noqghod in-Nadur. X'nista nghid... inhobb it-tfajliet u jekk ghandek bzonn xi avizz fuq xi sitwazzjoni ma xi wahda kemm issaqsi u jien nirrispondik...Inhobb l-arkeologija u l-istorja u nhobb indur mal-hbieb d;~)

View user profile

Back to top Go down

Re: INWAQAW LIL KAPITALISTI!

Post by belry on Thu Dec 04, 2008 10:17 pm

dak ir ritratt bezani :O
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: INWAQAW LIL KAPITALISTI!

Post by mixa on Fri Dec 05, 2008 7:28 pm

ghidtlek li tal biza lol!
avatar
mixa
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 28
Age : 26
Name and Surname : michelle demanuele
Dwari : tal ostja

View user profile

Back to top Go down

Re: INWAQAW LIL KAPITALISTI!

Post by Matt on Fri Dec 05, 2008 8:20 pm

Qisu hareg min xi thriller mc donalds! Isma imma kien il-kapitalizmu li gab daqshekk gid gewwa l-Amerika alavolja bhal issa qeghdin f'recession.
avatar
Matt
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 99
Age : 25
Name and Surname : Matthew Sciberras
Dwari : Jiena Ghawdxi u noqghod in-Nadur. X'nista nghid... inhobb it-tfajliet u jekk ghandek bzonn xi avizz fuq xi sitwazzjoni ma xi wahda kemm issaqsi u jien nirrispondik...Inhobb l-arkeologija u l-istorja u nhobb indur mal-hbieb d;~)

View user profile

Back to top Go down

Re: INWAQAW LIL KAPITALISTI!

Post by mixa on Sat Dec 06, 2008 3:17 pm

imma billi gab il gid gab id deni ukol u dik il haga li fabrika u any company have all the power fuq gvern u nies ma nistax alija jien nidejaq min ikollu il potter fuq xi haga jien... nahseb illi kulhadd andu ikollu l istess potter ax hadt mhu persuna ahjar min hadt ihor ax fl ahhar mil ahahr taht l istess sema qedin.. so just jien nobodu il kummerc hafnaaa
avatar
mixa
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 28
Age : 26
Name and Surname : michelle demanuele
Dwari : tal ostja

View user profile

Back to top Go down

Re: INWAQAW LIL KAPITALISTI!

Post by Matt on Sat Dec 06, 2008 5:23 pm

Ima kumpanija jista jkella poter fuq il gvern anke minajr il-kapitalismu. dan ax kumpanija tkun qed thadem parti kbira tal-popolazzjoni fiha u ghalhekk theded lil gvern lidawn ser jitilfu x-xoghol.
avatar
Matt
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 99
Age : 25
Name and Surname : Matthew Sciberras
Dwari : Jiena Ghawdxi u noqghod in-Nadur. X'nista nghid... inhobb it-tfajliet u jekk ghandek bzonn xi avizz fuq xi sitwazzjoni ma xi wahda kemm issaqsi u jien nirrispondik...Inhobb l-arkeologija u l-istorja u nhobb indur mal-hbieb d;~)

View user profile

Back to top Go down

Re: INWAQAW LIL KAPITALISTI!

Post by mixa on Sun Dec 07, 2008 2:33 pm

ijwa vera andek ragun alek imma meta qeda theded dak jigi kapitalismu ukol. ax hu il frott tal pajizz il kumpanja.. aw ma nafx x qed najd andi nghaz lol
avatar
mixa
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 28
Age : 26
Name and Surname : michelle demanuele
Dwari : tal ostja

View user profile

Back to top Go down

Re: INWAQAW LIL KAPITALISTI!

Post by Matt on Sun Dec 07, 2008 6:02 pm

Mela oroqd raqda tttwwiillaa!!!! lol!
avatar
Matt
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 99
Age : 25
Name and Surname : Matthew Sciberras
Dwari : Jiena Ghawdxi u noqghod in-Nadur. X'nista nghid... inhobb it-tfajliet u jekk ghandek bzonn xi avizz fuq xi sitwazzjoni ma xi wahda kemm issaqsi u jien nirrispondik...Inhobb l-arkeologija u l-istorja u nhobb indur mal-hbieb d;~)

View user profile

Back to top Go down

Re: INWAQAW LIL KAPITALISTI!

Post by Matt on Tue Dec 16, 2008 9:26 pm

Skoprejt li anke l-qassisin kienu kapitalisti! Really weird scratch
avatar
Matt
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 99
Age : 25
Name and Surname : Matthew Sciberras
Dwari : Jiena Ghawdxi u noqghod in-Nadur. X'nista nghid... inhobb it-tfajliet u jekk ghandek bzonn xi avizz fuq xi sitwazzjoni ma xi wahda kemm issaqsi u jien nirrispondik...Inhobb l-arkeologija u l-istorja u nhobb indur mal-hbieb d;~)

View user profile

Back to top Go down

Re: INWAQAW LIL KAPITALISTI!

Post by Joseph on Tue Dec 16, 2008 10:24 pm

Kif kienu kapitalisti?
avatar
Joseph
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 199
Age : 25
Name and Surname : Joseph
Dwari : Merry Christmas & Happy New Year!

View user profile

Back to top Go down

Re: INWAQAW LIL KAPITALISTI!

Post by Matt on Tue Dec 16, 2008 10:50 pm

Ala? nibdew mil-papiet taf kemm kienu qadisin taf x'kienu jaghmlu...kienu jghidu lil poplu biex aktar ma jaghtu flus lil knisja aktar kellhom cans imorru l-genna. dan huwa ezempju ta kif kienu jaghmlu l-flus.
avatar
Matt
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 99
Age : 25
Name and Surname : Matthew Sciberras
Dwari : Jiena Ghawdxi u noqghod in-Nadur. X'nista nghid... inhobb it-tfajliet u jekk ghandek bzonn xi avizz fuq xi sitwazzjoni ma xi wahda kemm issaqsi u jien nirrispondik...Inhobb l-arkeologija u l-istorja u nhobb indur mal-hbieb d;~)

View user profile

Back to top Go down

Re: INWAQAW LIL KAPITALISTI!

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum