Elezzjoni Generali 2008

Page 1 of 2 1, 2  Next

Go down

Min tahsbu li se jirbah l-elezzjoni generali 2008?

85% 85% 
[ 11 ]
15% 15% 
[ 2 ]
0% 0% 
[ 0 ]
0% 0% 
[ 0 ]
 
Total Votes : 13

Elezzjoni Generali 2008

Post by Mario on Sat Jan 19, 2008 3:29 pm

Min tahsbu li se jirbah l-elezzjoni generali 2008?


Last edited by on Sat Feb 02, 2008 3:25 pm; edited 1 time in total

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Kimsy on Wed Jan 23, 2008 9:30 pm

Proset nies!! Qeghda nara li intom mohhkom matur!! lol hi mario!! tajjeb sejjer il- poll mank nirbhu!

VIVA!!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Mario on Thu Jan 24, 2008 12:25 am

lol iz-zmien se jerga jaghtina parir kif tana fl-ahhar snin Wink

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by sugar on Thu Jan 24, 2008 3:56 pm

i just hope so :S Sad
avatar
sugar
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 4
Age : 28
Name and Surname : Carla Ryan
Dwari : am daT type of giRl that will burst out laughiN 4 sumthing that has happened yesterday! xD

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by majestic79 on Thu Jan 24, 2008 6:48 pm

hehe mela qed taqta qalbek sugar, jekk in nazzjonalisti ippoggu rashom hemm u jivvutaw bi hgarhom kif ghamlu 5 snin ilu inkaxkruhom !! so cheer up and have faith in god is sewwa jirbah zgur!!! Smile

majestic79
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 17
Age : 39
Dwari : ikteb iktar dwarek hawnekk Smile [nehhi din il-parti meta tkun qed tedditja]

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Kimsy on Thu Jan 24, 2008 8:11 pm

Lol men allahares jitilaw il-laburisti ghax kieku........ malta bahh!! Evil or Very Mad

Ahna d best ux!!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Mario on Sun Feb 03, 2008 3:22 pm

Meta jkun hemm mumenti fejn nibda nghid, "isma l-MLP tajjeb jekk l-elettorat jaghtihom cans" dejjem jispiccaw johorgu b'xi wahda fejn jergghu jaqtghuli qalbi (u nassumi min ikun qed isegwihom ukoll). Il-mod anke kif jipprezentaw ruhhom bhala Partit Laburista u kif jipprezentaw il-Politika taghhom, meta nara li hemm ghaqdiet li ma jaqblux ma' whud mill-proposti tal-MLP, meta nara li hemm setturi fejn bhalissa n-nies li jgawdu minnhom ghaddejjin tajjeb hafna, nibda' nghid, vera m'hawnx bzonn bidliet!!

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Kimsy on Sun Feb 03, 2008 11:23 pm

Mario tedlix li ha tivvota lil mlp ta!!!!!!! ommima!!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Mario on Mon Feb 04, 2008 12:12 am

lol jiena ghadni underage jigifieri lil hadd ma nista nivvota. imma le, kieku ghandi dritt ghall-vot, ma kontx nivvota lill-MLP ghax naf li bhalissa, il-Gvern prezenti qieghed jaghti importanza kbira liz-zghazagh u jiena nkun nixtieq lil xi hadd li jemmen fija u fil-kapacitajiet tieghi, u dak il-partit fil-gvern huwa l-Partit Nazzjonalista.

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Kimsy on Mon Feb 04, 2008 6:18 pm

Proset!!!!!! cheers pero il haga hi li hawn hafna zghazagh floaters hu qeghdin jesperimentaw billi jivvutaw lil labour ghax hadd ma kien jghidlihom x ghaks ikun hawn taht il labour!!


ara jeina qatt u qatt ma jiena se nivvota lil mlp!! biex naghmel hekk irrid inkun imgenna!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by majestic79 on Mon Feb 04, 2008 10:29 pm

nista nighd li ghext taht it tnejn u alla jsalvana milli nergaw taht l mlp ! Mad

majestic79
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 17
Age : 39
Dwari : ikteb iktar dwarek hawnekk Smile [nehhi din il-parti meta tkun qed tedditja]

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Kimsy on Tue Feb 05, 2008 1:29 pm

Majestic, allijistajkun inti ghext taht iz zmenijiet tal- 80's? meta ghamlu 16 il sena l- labour?

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Mario on Tue Feb 05, 2008 3:50 pm

iva. Majestic fl-1979 jew fl-1980 twieldet allura bilfors li ghexet taht il-labour ghax bejn l-1976 u l-1987 kien hemm il-labour fil-maggoranza.

http://www.doi.gov.mt/en/islands/lists/list7.asp

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Kimsy on Tue Feb 05, 2008 10:39 pm

Ohtok jaqaw mario?? Ommima majestic minjaf x ghaks kien hawn fil-pajjiz! ommi tghidli li lanqas bicca cikkulata ma kinet tidhol ghax jekk tidhol mill kutrabandu. li kien hawn cikkulata ta malta li kienet hazina pesta!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Mario on Tue Feb 05, 2008 10:47 pm

le hehe mhux ohti. imma ghamilt simple math Surprised

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Kimsy on Wed Feb 06, 2008 7:27 pm

Eh ok!! skuzani!!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Mario on Wed Feb 06, 2008 7:52 pm

ok no probelma Smile

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Kimsy on Fri Feb 08, 2008 1:07 pm

PARTIT NAZZJONALISTA ROCKS!!!!!!!!!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

election

Post by jen on Tue Feb 12, 2008 6:09 pm

komplu ghamlu il-kuragg lil poplu biex kulhadd johrog jivvota Exclamation kull vot jghodd...thallux lil mlp jharbat dak kollu li ksibna s'issa Exclamation FLIMKIEN KOLLOX POSSIBLI...GONZI PNNNNNN cheers

THE ONLY WAY IS DOWN IS LABOUR bom

jen
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 2
Dwari : ikteb iktar dwarek hawnekk Smile [nehhi din il-parti meta tkun qed tedditja]

View user profile

Back to top Go down

election

Post by jen on Tue Feb 12, 2008 6:15 pm

komplu ghamlu il-kuragg lil poplu biex kulhadd johrog jivvota Exclamation kull vot jghodd...thallux lil mlp jharbat dak kollu li ksibna s'issa Exclamation FLIMKIEN KOLLOX POSSIBLI...GONZI PNNNNNN cheers

THE ONLY WAY IS DOWN IS LABOUR bom

jen
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 2
Dwari : ikteb iktar dwarek hawnekk Smile [nehhi din il-parti meta tkun qed tedditja]

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Kimsy on Tue Feb 12, 2008 6:22 pm

Lool!! Veru Jen.

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Mario on Fri Feb 15, 2008 3:44 am

Kollox qed jintensifika donnu. Ftit fadal nies ghall-elezzjoni generali. Nispera li l-elettorat jaghmel l-ghazla t-tajba ghal gid taghna, ahna li vot m'ghandniex!!

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Kimsy on Sat Feb 16, 2008 6:21 pm

PN ROCKS MEN!!!!!!!!!!!!! GO PN!!!!!!!!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Matthew Mintoff on Mon Feb 18, 2008 11:53 pm

VIVA MINTOFFFFF!!!!!

Hehe ghax inti ghandek kunjomu hux!!! lool

Matthew Mintoff
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 81
Age : 25
Name and Surname : Matthew Mintoff
Dwari : mela xi haga dwari.. jiena matthew mintoff andi 14 il sena. Noqod l-iklin. immur school junior lyceum hamrun. inhobb nohrog u nilab etc. inhobb il hbieb u inhobb namel hbieb gooda etc. min irrid ikun jafni iktar jista jitlobni l-msn Wink cya

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Matthew Mintoff on Mon Feb 18, 2008 11:54 pm

leave me alone :'(

Matthew Mintoff
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 81
Age : 25
Name and Surname : Matthew Mintoff
Dwari : mela xi haga dwari.. jiena matthew mintoff andi 14 il sena. Noqod l-iklin. immur school junior lyceum hamrun. inhobb nohrog u nilab etc. inhobb il hbieb u inhobb namel hbieb gooda etc. min irrid ikun jafni iktar jista jitlobni l-msn Wink cya

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum