Elezzjoni Generali 2008

Page 2 of 2 Previous  1, 2

Go down

Min tahsbu li se jirbah l-elezzjoni generali 2008?

85% 85% 
[ 11 ]
15% 15% 
[ 2 ]
0% 0% 
[ 0 ]
0% 0% 
[ 0 ]
 
Total Votes : 13

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by karlinu on Sat Feb 23, 2008 4:30 pm

vera jaq
allahares jitilaw l mlp ax insifer al dejem
u sant qal li jekk jitla hu ndumu sena ohra l iskola
tejd mhux hekk

karlinu
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 19
Age : 24
Name and Surname : karl zarb
Dwari : ikteb iktar dwarek hawnekk Smile [nehhi din il-parti meta tkun qed tedditja]

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Mario on Sun Feb 24, 2008 12:11 am

Sant qal li jrid idahhal reception class bejn il-kindergarten 2 u l-primarja!!

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Kimsy on Sun Feb 24, 2008 12:51 am

U xe!!!!! Tghid mhux hekk xbin!!!!!!!! il veru ma nnizzilhomx!!!!!!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by TonioGalea on Sun Feb 24, 2008 1:05 am

Heq Ha taffetwa l-istudenti kollha ghax l-istudenti ... bhal ma ghedt qabel l-iskola issa tigi sa 17 u mhux sa 16 , jigifieri se jkun hemm nuqqas ta sena ghal min aghadu form 4 l-isfel ghax xoghol
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Mario on Mon Feb 25, 2008 1:19 am

plus dawk li jibqghu repeater bl-iktar mod liberu qabel ma' jidhlu il-junior lyceum - f'dal-kaz, dawn l-istudenti johorgu mis-sekondarja mhux ta' 16-il sena, anqas ta' 17-il sena imma ta' 18-il sena!

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by TonioGalea on Mon Feb 25, 2008 5:55 pm

Mela istra! , ikunu ga adulti , jiena taf x'nghid imma il labour ma jemminx fil poplu malta ghax 1)jajjar lil istudenti u 2) Id diska "The Only Way Is Up...Labour" ghamluha l-barranin ma qabbadx xi kantanti maltin u ghamlu xi diska bhal ma ghamlu in nazzjonalisti , ghalijha tac cajt ghamel.
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by majestic79 on Mon Feb 25, 2008 6:25 pm

Mario wrote:iva. Majestic fl-1979 jew fl-1980 twieldet allura bilfors li ghexet taht il-labour ghax bejn l-1976 u l-1987 kien hemm il-labour fil-maggoranza.

http://www.doi.gov.mt/en/islands/lists/list7.asp

Iwa hi twelid fis 79 kont ghadni grade one meta ghalqu lis skejjel u jien kellhi immur nitaghllem bil mohbi ghand il hbieb ghax nkella it teachers kienu jigu msawwta kieku ma obdewx id diretivi !!! jien nejr ghalikom li ghextu hajjitkom taht gvern nazzjonalista !!! iva hi min kollox kien hawn dak iz zmien swat hdura , le la cikkulata la computers la mobiles dawn ghal labour kollha kienu kapricci u xejn iktar !!!!

majestic79
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 17
Age : 39
Dwari : ikteb iktar dwarek hawnekk Smile [nehhi din il-parti meta tkun qed tedditja]

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Kimsy on Mon Feb 25, 2008 10:16 pm

Hdura wahidhom!!!!!!! skuzawni ta imma hodor xbin!!!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by TonioGalea on Tue Feb 26, 2008 12:43 am

lol! diga ghedtilkhoam jiena lol jekk jitilaw il labour u jkunu hdura u jalqu l-junior college u hekk il mami nibda nitloba biex nemigraw immoru jew l-awstralja jew l-ingilterra jew x'imkien fl-amerika ghax jiena ma irridx nghix bhal dak iz zmien li tibza tghid li int nazzjonalist uedukazzjoni ma tantx tezisti u hekk , insomma issa naraw nies forsi sant m'ghadux hekk forsi tallem heq nispera li hadd m'huwa ahdar gonzi zgur li le ghax s'issa ma kellux hdura labour , alternattiva demokratika u Azzjoni nazzjonali nispera li lebda m'huma hodor, itolbu li jitla minn jitla imexxi lil malta sewwa
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Matthew Mintoff on Tue Feb 26, 2008 6:00 pm

TonioGalea wrote:alternattiva demokratika u Azzjoni nazzjonali nispera li lebda m'huma hodor
alternattiva bil fors hodor =P mhux ekk ... il pn blue il labour homor u alternativa hodor lofl

Matthew Mintoff
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 81
Age : 25
Name and Surname : Matthew Mintoff
Dwari : mela xi haga dwari.. jiena matthew mintoff andi 14 il sena. Noqod l-iklin. immur school junior lyceum hamrun. inhobb nohrog u nilab etc. inhobb il hbieb u inhobb namel hbieb gooda etc. min irrid ikun jafni iktar jista jitlobni l-msn Wink cya

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Kimsy on Tue Feb 26, 2008 7:39 pm

Issa hemm l-azzjoni nazzjonali!!!!! dawk sofor jew? Razz

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by TonioGalea on Tue Feb 26, 2008 9:13 pm

lol! vera lol
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Mario on Tue Feb 26, 2008 10:46 pm

Kimsy wrote:Issa hemm l-azzjoni nazzjonali!!!!! dawk sofor jew? Razz

ma nafx ghal bidu hekk kelli l-impressjoni pero` ninnota li juzaw hafna l-abjad, fil-billboards u hekk....

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Kimsy on Wed Feb 27, 2008 8:01 pm

vot ghall azzjoni nazzjonali u alternattiva vot ghal labour. pu ghalijom kemm ma nahmilhomx!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by sugar on Thu Feb 28, 2008 6:27 pm

Kimsy wrote:Proset!!!!!! cheers pero il haga hi li hawn hafna zghazagh floaters hu qeghdin jesperimentaw billi jivvutaw lil labour ghax hadd ma kien jghidlihom x ghaks ikun hawn taht il labour!!


ara jeina qatt u qatt ma jiena se nivvota lil mlp!! biex naghmel hekk irrid inkun imgenna!

my cuz is goin to vote pn although her parents and bf are labour Smile
avatar
sugar
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 4
Age : 28
Name and Surname : Carla Ryan
Dwari : am daT type of giRl that will burst out laughiN 4 sumthing that has happened yesterday! xD

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Mario on Thu Feb 28, 2008 11:04 pm

That's good news sugar...not becuase he's going to vote pn but because even though his parents are voting labour, he will be voting for the party he beleives in. Smile

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Mario on Fri Feb 29, 2008 1:11 am


_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Kimsy on Sun Mar 02, 2008 10:23 pm

i see your vidoes mario. they r gr8!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Mario on Sun Mar 09, 2008 1:55 am

Keep diggin!!


http://upload.web-album-maker.com/go.php?id=46688

1) wait for the pics to load
2) click to drag the photos to navigate through the tens of photos!
3) Double-click any photo to see it large!

...Dig in through tens of general election photos!

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Kimsy on Sun Mar 09, 2008 11:43 am

Hehe!!!!!!!! Proset Mario!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Rizultati Elezzjoni Generali

Post by Mario on Sun Mar 16, 2008 10:02 pmRegistered Voters
2008 315,357 2003 294,106 Difference 21,251

Votes Cast
2008 294,214 2003 285,122 Difference 9,092

Percentage of Voters
2008 93.30% 2003 96.95% Difference -3.65%

Invalid Votes
2008 3,415 2003 2,909 Difference 506

Percentage of Invalid Votes
2008 1.16% 2003 1.02% Difference 0.14%

Valid Votes
2008 290,799 2003 282,213 Difference 8,586

Percentage of Valid Votes
2008 98.84% 2003 98.98% Difference -0.14%

AD Votes (Alternattiva Demokratika)
2008 3,810 2003 1,929 Difference 1,881

Alpha Votes
2008 21

AN Votes (Azzjoni Nazzjonali)
2008 1,461

FM Votes (Forza Malta)
2008 8

GP Votes
2008 37

IE Votes
2008 84

IND Votes (Indipendenti)
2008 22 2003 20 Difference 2

MLP Votes (Malta Labour Party)
2008 141,888 2003 134,092 Difference 7,796

PN Votes (Partit Nazzjonalista)
2008 143,468 2003 146,172 Difference -2,704

MLP Seats
2008 34 2003 30 Difference 4

PN Seats
2008 31 2003 35 Difference -4

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Elezzjoni Generali 2008

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum