Billboard razist mill-partit tal-AN

Go down

wara li rajt dan il billboard, tahseb li tifutalu ??

29% 29% 
[ 2 ]
71% 71% 
[ 5 ]
 
Total Votes : 7

Billboard razist mill-partit tal-AN

Post by Matthew Mintoff on Thu Feb 14, 2008 11:33 pm

Kif taraw dan il billboard ... jadilkom min mohkom biex tifutaw lil Anglu ?? Kiku jiena kont mifloku alinqas kont namel xi haga sura li ha namel fil gvern mhux inehhi l-Open Centre lol. X'tahsbu kiku intkom tifutawlu, ija jew le ? jekk jogbkom hallu ukoll xi kummenti fuq dan il billboard. (il bilboard jider hawn isfel.)
Grazzi,Matthew king

Matthew Mintoff
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 81
Age : 25
Name and Surname : Matthew Mintoff
Dwari : mela xi haga dwari.. jiena matthew mintoff andi 14 il sena. Noqod l-iklin. immur school junior lyceum hamrun. inhobb nohrog u nilab etc. inhobb il hbieb u inhobb namel hbieb gooda etc. min irrid ikun jafni iktar jista jitlobni l-msn Wink cya

View user profile

Back to top Go down

Re: Billboard razist mill-partit tal-AN

Post by Mario on Thu Feb 14, 2008 11:48 pm

Sinjali ta' razzismu min-naha ta' l-Azzjoni Nazzjonali:
Estratta mis-sezzjoni ta' l-ahbarijiet fuq www.azzjoninazzjonali.org

"It is no secret, indeed it has been promised in the AN electoral manifesto, that UNLESS the EU translates some of its promises into action within a stipulated time, AN will take unilateral action with regards to illegal immigrationIllegal-Immigration-Ruling Dec-07 .
A government's first duty is to protect its citizens and not to practice charity. The state is not a philanthropic organisation.


If this aid is not forthcoming, one of the unilateral measures outlined in our manifesto is the closure of open centres, and the Balzan Open Centre is no exception. Those who equate the closure of the Balzan open centre with the closure of private property are being disingenuous.


AN in government will simply disallow the use of property, be it private or public as open centres."

ghalikom biex taraw:

http://www.azzjoninazzjonali.org/index.php?option=com_content&task=view&id=742&Itemid=2

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Billboard razist mill-partit tal-AN

Post by Matthew Mintoff on Fri Feb 15, 2008 12:37 am

aw halina milli qed nghidu ukoll u biss kellhu il wicc li jghida quddiem malta shiha ax hadt ma kellu wicc li jghida . Hlif li issa meta jghinuna l eu naraw qatt ma smajt. Dan amila simple.

Matthew Mintoff
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 81
Age : 25
Name and Surname : Matthew Mintoff
Dwari : mela xi haga dwari.. jiena matthew mintoff andi 14 il sena. Noqod l-iklin. immur school junior lyceum hamrun. inhobb nohrog u nilab etc. inhobb il hbieb u inhobb namel hbieb gooda etc. min irrid ikun jafni iktar jista jitlobni l-msn Wink cya

View user profile

Back to top Go down

Re: Billboard razist mill-partit tal-AN

Post by Mario on Fri Feb 15, 2008 12:39 am

Ghax haseb li l-movument "anti-immigrants" u "anti-refugees" qed jikber mentri fil-fatt, Malta wisq kattolika u nisranija biex jikber movument bhal dak. Statement bhal dak li ghamlu ta' l-AN nahseb li se jitfghu lill-partit Azzjoni Nazzjonali lura.

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Billboard razist mill-partit tal-AN

Post by Matthew Mintoff on Fri Feb 15, 2008 3:23 pm

il politka mandiex x taqsam mal knisja. Min jati kas il knisja fil politka qatt ma jimxi il quddiem bhal malta igifiri lol

Matthew Mintoff
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 81
Age : 25
Name and Surname : Matthew Mintoff
Dwari : mela xi haga dwari.. jiena matthew mintoff andi 14 il sena. Noqod l-iklin. immur school junior lyceum hamrun. inhobb nohrog u nilab etc. inhobb il hbieb u inhobb namel hbieb gooda etc. min irrid ikun jafni iktar jista jitlobni l-msn Wink cya

View user profile

Back to top Go down

Re: Billboard razist mill-partit tal-AN

Post by Mario on Fri Feb 15, 2008 3:28 pm

Le il-punt li ridt nghid jifieri li il-Maltin huwa poplu, nemmen, li ghandu certu valuri nsara bhal perezempju li tghid lir-refugjati u hekk....

u bilhaq, biddluhwa ta. issa jew avzawhom il-pulizija jew inkella intebhu bl-izball! Imma issa hemm miktub: "Ghal Hal Balzan ahjar" jew xi haga hekk insomma lol

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Billboard razist mill-partit tal-AN

Post by lola on Fri Feb 15, 2008 5:17 pm

waaaaa viva JOSIE

Very Happy

xinu funny bom

lola
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 2
Age : 25
Name and Surname : lor v
Dwari : mala jin lorraine marufa b' lola

andi 14

cajtira

qatt ma jkolli x namel

u mohhni bix nitnejjek Smile

View user profile

Back to top Go down

Re: Billboard razist mill-partit tal-AN

Post by Kimsy on Fri Feb 15, 2008 6:45 pm

Lola inti zzomm ma' Josie!!!!! u mela le tejd mhux hekk!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Billboard razist mill-partit tal-AN

Post by Matthew Mintoff on Fri Feb 15, 2008 9:32 pm

miskina haliha int ma isomx ma gonzi. Dik ta ghal hal balzan ahjar kienet hemm qabel igifiri flimkien

Matthew Mintoff
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 81
Age : 25
Name and Surname : Matthew Mintoff
Dwari : mela xi haga dwari.. jiena matthew mintoff andi 14 il sena. Noqod l-iklin. immur school junior lyceum hamrun. inhobb nohrog u nilab etc. inhobb il hbieb u inhobb namel hbieb gooda etc. min irrid ikun jafni iktar jista jitlobni l-msn Wink cya

View user profile

Back to top Go down

Re: Billboard razist mill-partit tal-AN

Post by Mario on Fri Feb 15, 2008 10:49 pm

Kimsy wrote:Lola inti zzomm ma' Josie!!!!! u mela le tejd mhux hekk!

hehe kulhadd opinjoni hux Kim Wink

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Billboard razist mill-partit tal-AN

Post by Kimsy on Sat Feb 16, 2008 6:23 pm

U le jiena just hekk ghedt!!!!!! lanqas kelli l hsieb li nindahal!!!!!!!! lol

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Billboard razist mill-partit tal-AN

Post by karlinu on Sun Feb 17, 2008 12:07 am

jien naqbel mijw 100%
l ewwel nies taf kemm igibu mard mahhom?
u t tieni nies ada pit ada malta jkun hemm iktar suwed milli bojod!
u t tieled jigu malta u joqghodu jitmejlu kulimkin qazzew lil kulhad
tahsbunix razzist ta ima jin hekk nahseb

nehhejtlek kelma partikolari, nipprovaw nuzaw kliem daqsxejn joqghod Wink

karlinu
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 19
Age : 24
Name and Surname : karl zarb
Dwari : ikteb iktar dwarek hawnekk Smile [nehhi din il-parti meta tkun qed tedditja]

View user profile

Back to top Go down

Re: Billboard razist mill-partit tal-AN

Post by Mario on Tue Feb 19, 2008 1:40 am

Illum waqt bondi+ , wiehed minn ta' l-AN qal li ghalkemm il-billboards tbiddlu wara jumejn, dan ma sarx bhala apologija izda ghax il-billboards kollha jitbiddlu minn zmien ghal zmien...

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Billboard razist mill-partit tal-AN

Post by majestic79 on Mon Feb 25, 2008 7:49 pm

Its a shame for the an to talk about these people as if they dont have rights ! madniex fiz zmien l ischiavizmu !!!!

majestic79
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 17
Age : 39
Dwari : ikteb iktar dwarek hawnekk Smile [nehhi din il-parti meta tkun qed tedditja]

View user profile

Back to top Go down

Re: Billboard razist mill-partit tal-AN

Post by Kimsy on Mon Feb 25, 2008 10:19 pm

lllllloooooooooooool!!!!!!!!!!!!!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Billboard razist mill-partit tal-AN

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum