Election period

Page 2 of 2 Previous  1, 2

Go down

Re: Election period

Post by Mario on Mon Feb 18, 2008 4:05 pm

Heqq fi zmien il-kampanja elettorali, il-Prim Ministru jkun il-hin kollu on the go hux!!

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Election period

Post by Kimsy on Mon Feb 18, 2008 8:58 pm

Le le kien forsi Dicembru????? Kien ghad baqalha l-elezzjoni!!!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Election period

Post by Mario on Tue Feb 19, 2008 1:41 am

Ehh Ic!!! dak ikollu hafna emails. U daz-zmien terga' qal li ghandu xi 700 email li ghad irid iwiegeb ghalihom hehe

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Election period

Post by Kimsy on Tue Feb 19, 2008 3:31 pm

Iva! Il bierah fuq in-net gabuh qieghed jibghat fuq il-forum tieghu!!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Election period

Post by Mario on Tue Feb 19, 2008 6:58 pm

Matthew Mintoff wrote:jiena smajt li jekk jitilaw il PN ha inehu ir resets ta l-A levels. Andkom idea jekk dan mhux minnu ?

Matthew,sibt din fuq il-MaltaRightNow:


Gvern Nazzjonalista rrifjuta resits f'Novembru

"Prova ċara tal-kampanja qarrieqa tal-partit Laburista hija li l-Gvern qatt m'għamel xi proposta biex ir-re-sits tal-MATSEC isiru f'Novembru-Diċembru. Prova ċara li r-resits se jsir f'Settembru hija l-website tal-MATSEC stess: http://www.home.um.edu.mt/matsec.

Il-proposta tar-resits f'Novembru kien saret minn grupp t'esperti indipendenti xi 3 snin ilu. Proposta, li l-Gvern m'aċċettax għaliex ma ridx li l-istudenti itilfu ċ-ċans li f'Ottubru jibdew kors ta' l-għażla tagħhom fil-livell tas-Sixth Form, Junior College, fl-Universita', fl-MCAST jew f'xi stituzzjoni oħra. Fi stqarrija għall-istampa, il-Ministeru ta' l-Edukazzjoni qal li l-ebda titjib fil-MATSEC ma jkun ifisser li xi student li jgib il-kwalifiki jitlef sena mill-korsijiet post-sekondarji li jibdew f'Ottubru.

Gvern immexxi mill-PN dejjem għall-istudenti fl-edukazzjoni. Hija l-mira tal-Gvern li sa l-2015 ikun hemm 85% taż-żgħażagħ ikomplu l-istudji u t-taħrig tagħhom f'livelli vokazzjonali u terzjarji.

Din ix-xniegħa qarrieqa tal-MLP qed issir biex taħbi l-proposta uffiċjali fil-Programm Elettori Laburista li ggiegħel lit-tfal kollha ta' ħames snin jirrepetu sena. Gvern immexxi minn Sant wera diga snienu meta għalkemm wiegħed bil-miktub li ma jmissx l-istipendji naqqashom bil-kbir ma' l-ewwel ċans u għamluhom nofs għotja u nofs self.

Il-Manifest Elettori Nazzjonalista huwa programm mimli proposti ta' gid favur iż-żgħażagħ, favur l-edukazzjoni, it-taħrig u l-edukazzjoni tagħhom. Favur ix-xogħol biex ikollhom aktar flus fil-but. Favur ambjent san għall-kwalita' aħjar tal-ħajja. "

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Election period

Post by majestic79 on Mon Feb 25, 2008 7:48 pm

ITOLBU ITOLBU ITOLBU GHAX ALLAHARES JITLA IL LABOUR !!!!!!

majestic79
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 17
Age : 39
Dwari : ikteb iktar dwarek hawnekk Smile [nehhi din il-parti meta tkun qed tedditja]

View user profile

Back to top Go down

Re: Election period

Post by Kimsy on Mon Feb 25, 2008 10:17 pm

MAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! ALLAHARES!!!!!!! MULEJ EHLISNA MINN TAT-TIGRIB!!!!!!!!!!!!!!!!! X' GHAMILNA HAZIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????? NITOLBOK BIEX IMQAR JITILGHU IL PN!!!!!!! GONZI HAQQU!!!!!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Election period

Post by Matthew Mintoff on Tue Feb 26, 2008 6:08 pm

LOL btw mario jiena mhux al matsec etlek jiena al A's LoL mhux al O's jew dawk xorta tal matsec ?

Matthew Mintoff
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 81
Age : 25
Name and Surname : Matthew Mintoff
Dwari : mela xi haga dwari.. jiena matthew mintoff andi 14 il sena. Noqod l-iklin. immur school junior lyceum hamrun. inhobb nohrog u nilab etc. inhobb il hbieb u inhobb namel hbieb gooda etc. min irrid ikun jafni iktar jista jitlobni l-msn Wink cya

View user profile

Back to top Go down

Re: Election period

Post by Mario on Tue Feb 26, 2008 10:40 pm

A levels dawk li taghamel mis-6th form ghall-Universita`.... dwar dawn ma smajt xejn min-naha tal-MLP minghalija.

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Election period

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 2 Previous  1, 2

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum