naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Go down

naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Post by karlinu on Sat Feb 16, 2008 5:17 pm

naqblu mal genituri?
ikunu ghedin jaqhmlu sew li jhalluna immorru fejn irridu?
min ma jaqbilx mal genituri?
ejjew niddiskutu

karlinu
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 19
Age : 24
Name and Surname : karl zarb
Dwari : ikteb iktar dwarek hawnekk Smile [nehhi din il-parti meta tkun qed tedditja]

View user profile

Back to top Go down

Re: naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Post by Mario on Sat Feb 16, 2008 6:11 pm

insomma mhux li ma naqbilx imma nahseb xi haga normali li wiehed ma jaqbilx mal-genituri...l-importanti nahseb li fl-ahhar jilhqu ftheim Smile

Ifhimni ihallukx jew le jiddpeendi minn kemm tkun onest. jigifieri jekk tghidilom sejjer il-belt u minflok tmur paceville, ma nahsibx li darb'ohra se jhalluk tmur x'imkien kif gieb u lahaq, imma jekk tkun responsabbli, il-genituri jibdew jafdawk Smile

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Naqbel u le!

Post by Kimsy on Sat Feb 16, 2008 6:19 pm

Gieli Iva u Gieli Le!!!

Imma izjed le! Hehe!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Post by TonioGalea on Sat Feb 16, 2008 6:30 pm

hmmm gieli ikolli xi diskursata maghhom imma dejjem naghmlu paci l'ghada Hehe imma mhux xi wahda kbira, s'issa dejjem hallewni nohrog sakemm inkun ma niflahx jew iriduni dak il hin hux
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Re: naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Post by Kimsy on Sun Feb 17, 2008 4:13 pm

Hehe!!!!! Anke jiena ma ndumx miggielda!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Post by Mario on Sun Feb 17, 2008 8:32 pm

Wara kollox jekk jghidulna xi haga, huma jghidulna ghal gid taghna, ghalkemm forsi f'dak il-hin ma nibdewx nindunaw.

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Post by Kimsy on Mon Feb 18, 2008 1:25 pm

Daqshekk hu!!!!! naqbel mieghek!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Post by Matthew Mintoff on Mon Feb 18, 2008 11:33 pm

lol jekk ommok jew missierek ma ihalukx igdeb uwx. Simple per esempju pv u trid tmur pv .. ma nista immur baystrt u tmur pv miflok lol mhux tjb jew Razz hehe

Matthew Mintoff
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 81
Age : 25
Name and Surname : Matthew Mintoff
Dwari : mela xi haga dwari.. jiena matthew mintoff andi 14 il sena. Noqod l-iklin. immur school junior lyceum hamrun. inhobb nohrog u nilab etc. inhobb il hbieb u inhobb namel hbieb gooda etc. min irrid ikun jafni iktar jista jitlobni l-msn Wink cya

View user profile

Back to top Go down

Re: naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Post by karlinu on Sat Feb 23, 2008 4:19 pm

lol tajdilom li sejer pv ( popeye village ) u tmur pv ( paceville)
lol!

karlinu
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 19
Age : 24
Name and Surname : karl zarb
Dwari : ikteb iktar dwarek hawnekk Smile [nehhi din il-parti meta tkun qed tedditja]

View user profile

Back to top Go down

Re: naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Post by Matthew Mintoff on Tue Feb 26, 2008 5:54 pm

LOL

Matthew Mintoff
Qed nidra :)
Qed nidra :)

Number of posts : 81
Age : 25
Name and Surname : Matthew Mintoff
Dwari : mela xi haga dwari.. jiena matthew mintoff andi 14 il sena. Noqod l-iklin. immur school junior lyceum hamrun. inhobb nohrog u nilab etc. inhobb il hbieb u inhobb namel hbieb gooda etc. min irrid ikun jafni iktar jista jitlobni l-msn Wink cya

View user profile

Back to top Go down

Re: naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Post by Kimsy on Sat Mar 08, 2008 12:06 pm

Ma naqbilx li tigdeb!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Post by Mario on Sat Mar 08, 2008 12:33 pm

ezatt proset. cara u tonda !

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Post by Kimsy on Sat Mar 08, 2008 1:40 pm

ghax jekk tigdeb xi darba se tinqabad!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Post by david chircop on Mon Sep 01, 2008 4:05 am

Ara jien naqbel mal genituri imma ovja mhux dejjem .. Kemm il darba nghidilhom ha nohrog u ma ihalluniex [ hemm zgur mhux ha naqbel lol]
u din li nigdeb ma narahix sew ghax fl-ahhar tinqabad u tigik ghar.. U ma nafx kif tista tigdeb lil genituri u thossok trankwil?!!
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Post by Mario on Tue Sep 02, 2008 5:14 pm

ezatt naqbel mieghek Dav ^_^

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Post by belry on Tue Sep 02, 2008 7:10 pm

jien nirriingrazzja lil Alla ma ghandix genituri daqshekk strict! fis sens ihaluni immur fejn irrid! gili taa ma jahlunix imma ma ngergirx daqhsekk ghaxx ommi titthassarni hehe Very Happy
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Post by david chircop on Tue Sep 16, 2008 1:02 am

belry wrote:jien nirriingrazzja lil Alla ma ghandix genituri daqshekk strict! fis sens ihaluni immur fejn irrid! gili taa ma jahlunix imma ma ngergirx daqhsekk ghaxx ommi titthassarni hehe Very Happy

ml ghejd grazzi kbir lil Mulej lool
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: naqblu mal genituri? jhalluna nohorgu? fejn ihhalluna?

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum