Dibattitu fl-Universita`

Go down

Dibattitu fl-Universita`

Post by Mario on Wed Feb 20, 2008 12:53 am


_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by Mario on Wed Feb 20, 2008 1:05 am

Parti 2


Last edited by Mario on Wed Feb 20, 2008 1:05 am; edited 1 time in total

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by TonioGalea on Wed Feb 20, 2008 12:52 pm

illa mammamija!! lol!

Sant) Min Qed Jaghmilha Ta' Rasu?
Studenti) Int
lol! tajjba qedha din, le imma vera din ta reception class ghalijha vera bla sens, u uwejja come on qed jghid li se jaghmel kocc imbarazz waqt li diga saru mhux ghax jiena ghandi kontrih ta ghax jiena dejjem nara ma min jaqbilli imma li qal gonzi vera. jiena ghal haga biss naqbel ma sant Very Happy li jnehhi il- VAT minn fuq il pc's Hehe dik zgur bis sens lol!
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Min qed jaghmel ta' rasu - Int!!!!!

Post by Kimsy on Wed Feb 20, 2008 7:49 pm

Iva nies naqbel ma' l-istudenti ta' l-Universita'!!!!! Very Happy

Il-Poplu Malti ma jridx bidla!!!!! Cool Il-Poplu Malti kulma jrid li jerga' jara lill-Gvern Nazzjonalista fil-Gvern! Surprised Pero' nies, m'ghandniex nikbru ghax kif qal Lawrence Gonzi; "Ghandna nibqghu b'saqajna ma' l-art!!" Very Happy

Iva sewwa ghamlu li bbuljawlu lil Sant! Sant jahseb fih innifsu biss!!!!!!!! Jahseb biss ukoll fil-Laburisti tieghu u l-Poplu Malti l-iehor qatt ma jaghti kasu!!!!!! Ghadni kemm ghamilt appuntament Mater Dei biex naghmel test tad-DNA ghax issa qed nissuspetta li dak li qal Mangion huwa veru!!! lol! lol! Triple lol!!!!!!! Haha!!!!!!!! lol!

Insomma nies!!!!!!!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by TonioGalea on Fri Feb 22, 2008 12:32 am

u le imma bla sens ghamlu l-istudenti ta l-universita , hlief dik meta qalulu int lol! Le imma apparti ic-cajt ok ghadu jcapcpu u hekk lil gonzi umbaghad qadu jibbuwjaw lil sant ghamlulu tac cajt misshom ghalinqas waqt beda jparla hu kien ikun kullhadd kwiet alavolja tkun ikissra ukoll imma ahjar mil bu Hehe
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by Mario on Fri Feb 22, 2008 5:34 pm

jiena il-bierah smajt li Dr. Sant ghajjar lill-istudenti li ma kinux kapaci! ma nahsibx li se jibqghulek kwieti f'dak il-kaz!!

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by TonioGalea on Fri Feb 22, 2008 6:41 pm

heq f'dak il kaz kellhom ragun jajruh , lol! kieku f'dak kieku anke bajd u tadam kont inwaddablu lol!
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by Kimsy on Fri Feb 22, 2008 9:37 pm

Iva sewwa smajt Mario!!!!!!!! Kieku jiena anke pastard nitfalu!!!!!!!!llllllloooooooooooooolllllllll

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by Mario on Fri Feb 22, 2008 10:11 pm

le, twaddib mhux sew!! imma dan donnu li l-MLP haseb li l-istudenti ta' l-uninversita` huma xi studenti zghar li trid issikitthom! wara kollox mhux Alfred Sant staqsiehom? Kieku jiena jekk nistaqsi xi haga nistenna twegiba!!!!

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by Kimsy on Sat Feb 23, 2008 9:27 pm

Lool jiena biex niccajta ta mario!!!!!! hehe!!!!!!!! imma l-haga hi li l-mlp no offence lil hadd m'ghandhomx opinjoni! Sad

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by Mario on Sun Feb 24, 2008 12:12 am

Mhux sew li ghax l-istudenti ma qablux ma' dak li beda jghid Sant, allura jibdew jghajjruhom injoranti u hamalli! ghax l-istudenti universitarji li urew li ma jaqblux ma dak li beda jghid sant, gew mghajjra minn kollox: hamalli, injornanti, marmalji ecc ecc!

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by Kimsy on Sun Feb 24, 2008 12:50 am

Dawn jahsbu li ghadna xi tletin sena ilu meta sfortunatament kellna lil labour fil-gvern! issaa l-istudenti jridu juru l-opinjoni taghhom!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by TonioGalea on Sun Feb 24, 2008 1:07 am

Jekk sejjer joqoghod jajjar lil istudenti dan sant u ma jhalliniex nuru l-opinjoni taghna dritt ghal awstaralja jew l-amerika jew l-ingilterra wara t 18 lol!
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by Kimsy on Sun Feb 24, 2008 3:36 pm

U dan nahseb ghadu tal-fehma li ahna adna njoranti!!!!!

nehhejt bicca zghira Misis Kimsy Exclamation ftakar fir-regoli dwar it-tghajjir Wink

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by majestic79 on Mon Feb 25, 2008 7:47 pm

Sant kul ma jrid huwa li jaghlqilkom halqkom ghax hekk mdorri min mhux mieghu kontra tieghu !! Evil or Very Mad

majestic79
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 17
Age : 39
Dwari : ikteb iktar dwarek hawnekk Smile [nehhi din il-parti meta tkun qed tedditja]

View user profile

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by Kimsy on Mon Feb 25, 2008 10:18 pm

Veru Majestic!!!!!!!!!! m'ghandiex demmu!!!!!!! omg!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by Mario on Tue Feb 26, 2008 10:45 pm

majestic79 wrote:Sant kul ma jrid huwa li jaghlqilkom halqkom ghax hekk mdorri min mhux mieghu kontra tieghu !! Evil or Very Mad

ghandek ragun u dwar dan qed nippostja video ara dwar dak li qalet Majestic.


_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by belry on Sat Mar 22, 2008 11:52 am

qed nara ftiet go dan il-post u ed ninduna li nahseb jien biss ghandi fehma differenti fuq politka! jien nzomm mal-mlp hu kburija Razz taqbzux fuqi pls u ma nhossx li kelu jsir dan it-taghjir u li ibbuwjar !
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by Mario on Sun Mar 23, 2008 3:29 am

Le le hadd m'hu se jaqbez fuqek belry Smile
nice to see you here btw, ghandna bzonn iktar fehemiet differenti =)

Jiena nahseb li hija karatteristika taz-zghazagh Maltin li ma jiddejqu xejn jghidu huma x'jahsbu.

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by Kimsy on Sat Apr 05, 2008 5:05 pm

join the club berly. toqodx tiddejjaq ax andek fehma differenti! anzi niehdu gost ux hekk nies?

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by Mario on Tue Apr 08, 2008 11:47 pm

Kimsy wrote:join the club berly. toqodx tiddejjaq ax andek fehma differenti! anzi niehdu gost ux hekk nies?

Hekk hu!!!

WE NEED MORE PEOPLE and MORE OPINIONS!!

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by belry on Tue Apr 08, 2008 11:51 pm

thanks nihu gost li accetajtu il fehmiet tieghi! Very Happy


Last edited by belry on Wed Sep 17, 2008 12:06 pm; edited 1 time in total
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by david chircop on Wed Sep 17, 2008 2:14 am

lol dw berly .. jien f'dan is suggett taqbel mighi ghax jien ukkol MLP Very Happy
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Dibattitu fl-Universita`

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum