Qeghdin niehdu hsiebu l-ambjent?

Go down

Qeghdin niehdu hsiebu l-ambjent?

Post by Kimsy on Sat Feb 02, 2008 5:02 pm

Qeghdin niehdu hsiebu l-ambjent? confused

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Qeghdin niehdu hsiebu l-ambjent?

Post by Kimsy on Sun Feb 03, 2008 12:30 pm

[i]Jiena nahseb bl-ghajnuna ta' dawk il-gruppi kollha li qeghdin jaghmlu l-kampanji, nhoss li qeghdin jaghmlu xoghol siewi hafna! I love you

Ovvja! lol!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Qeghdin niehdu hsiebu l-ambjent?

Post by Mario on Sun Feb 03, 2008 3:09 pm

Vera. naqbel mieghek Kim. Anke jekk izomm karta tac-chewing gum fil-but imbghad tarmieha go dustbin, ukoll tkun qed tghid l-ambjent Wink

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Qeghdin niehdu hsiebu l-ambjent?

Post by Kimsy on Sun Feb 03, 2008 11:24 pm

daqshekk hu mario!! anke' il-gvern qed jghin hafna biex dawn il-kampanji ikomplu issebhu lil malta!! Very Happy

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Qeghdin niehdu hsiebu l-ambjent?

Post by Mario on Sun Feb 03, 2008 11:55 pm

Iva hekk hu... imma fl-ahhar mill-ahhar trid tkun il-mentalita` u l-kultura tan-nies li tinbidel u jibdew jaghrfu kemm huwa mportanti li kulhadd izomm l-ambjent nadif!!

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Qeghdin niehdu hsiebu l-ambjent?

Post by Kimsy on Mon Feb 04, 2008 6:16 pm

Daqshekk hu! Naqbel 100%

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Qeghdin niehdu hsiebu l-ambjent?

Post by karlinu on Sat Feb 16, 2008 2:41 am

anka jin naqbel 100% hihi imsomma bmario mijak lanqas xara ma tista twaqqa m l art lol jk mar kijp it ap man

karlinu
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 19
Age : 24
Name and Surname : karl zarb
Dwari : ikteb iktar dwarek hawnekk Smile [nehhi din il-parti meta tkun qed tedditja]

View user profile

Back to top Go down

Re: Qeghdin niehdu hsiebu l-ambjent?

Post by karlinu on Sat Feb 16, 2008 2:43 am

jin ma nafx ala jarmu ma l art in nis !! jista jkun ax azzenin kulimkin biz zibel , zibel haw u n naha l ohra em ihor !!!

karlinu
Misthi :s
Misthi :s

Number of posts : 19
Age : 24
Name and Surname : karl zarb
Dwari : ikteb iktar dwarek hawnekk Smile [nehhi din il-parti meta tkun qed tedditja]

View user profile

Back to top Go down

Re: Qeghdin niehdu hsiebu l-ambjent?

Post by Kimsy on Sat Feb 16, 2008 6:29 pm

Hehe!!!!!! L-ambjent wara kollox huwa l-ahjar haga ghall sahhitna!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Qeghdin niehdu hsiebu l-ambjent?

Post by Mario on Sat Feb 16, 2008 6:31 pm

karlinu wrote:anka jin naqbel 100% hihi imsomma bmario mijak lanqas xara ma tista twaqqa m l art lol jk mar kijp it ap man

check your spelling pls!!

lol iva iva :p

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Qeghdin niehdu hsiebu l-ambjent?

Post by TonioGalea on Sat Feb 16, 2008 6:39 pm

jiena personali dejjem infittc fejn narmi(mhux ma l-art) u jekk ikun hemm x'imkien fejn ikun imqassam u fejn le nitfa f'dak l-imqassam imma hafna min hbiebi ihobbu jarmu ma l-art , nghidilhom ghalxiex , jghiduli x'jimpurtani , imnalla ikunu Lizzie u Nina ,Leli u hekk (purtinari) ,li ta kull darba inadfu il ground u jitfaw iz zibel fejn suppost, ma nistawx inhallu l-keniesa ukoll li jnadfu it toroq imma sfortunatament dawn in nies mhux bizzejjed
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Re: Qeghdin niehdu hsiebu l-ambjent?

Post by Kimsy on Tue Feb 19, 2008 3:34 pm

Hawn min jahseb li ghax hemm il-kenniesa, itfghu ma' l-art!!!!!!1 dan huwa hsieb hazin hafna!!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Qeghdin niehdu hsiebu l-ambjent?

Post by Mario on Mon Feb 25, 2008 1:51 am

vera Kim.... mhux sewwa min jahseb hekk. vera li qeghdin hemmek biex jigbru l-imbarazz li nitfghu ahna imma jiena vera nixtieq li xi darba nigu f'punt fejn ma jkollniex bzonn kenniesa hawn Malta!! naqra impossibbli imma nsomma...!!

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Qeghdin niehdu hsiebu l-ambjent?

Post by david chircop on Wed Sep 03, 2008 1:42 pm

Jien ma nafx kullhadd igerger ghax it toroq mimlijin hmieg , karti , zibel , ecc.. Mentri fuq kollox dawn minn qed jamilom ? Mhux in nies stess.. Inridu ikunu ahna minn infusna li jekk ana karta manarwijiex malart narmuwa fgo dustbin ghax ghalhekk hawn id dustbins fuq kollox!
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Qeghdin niehdu hsiebu l-ambjent?

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum