Il-Gideb....

Page 1 of 2 1, 2  Next

Go down

Il-Gideb....

Post by Mario on Fri Apr 04, 2008 10:57 pm

Hehe dat-topik dwar il-gideb!!

fih nistghu nitfghu dak kollu li ghandu x'jaqsam mal-gideb (bhalissa qed nara Xarabank li qed jitratta das-suggett hehe)


  • Gieli gdibt?
  • Tigdeb hafna?
  • X'hini l-ikbar gidba li qatt ghidt??
  • Meta tigdeb, titwemmen?
  • Gidba ghall-bzonn, gustifikata??

Niddiskutu hawn!! Smile

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by TonioGalea on Fri Apr 04, 2008 11:22 pm

Maaaa jiena vera nigdeb gieli alavolja issa vera naqqastu u gibtu kwazi 0 imma meta kont zghir ilallu lol hlief gideb ma kienx johrog minn halqi lol imma issa impruvjajt Hehe imma gieli nghid xi gidba l'hemm u l'hawn perezempju

Teacher: Tonio Gibtu l-Hw??
Jiena: Illa Insejtu fuq il-mejda!
Teacher: Ok giebu ghada

u propjament gieli lanqas biss inkun ghamiltu Hehe

lol issa gieli jekk tkun drajtni u waqt li qed nitkellem thares lejn ghajnejja jew gieli anke lejn wiccu tinduna li nkun qed nghid xi gidba lol
u gieli nghid xi gidba ghal bzonn ukoll perezempju jkunu gejjien kocc bulies lol ghax naf minnhom mhux hazin u jghiduli dak fejn qieghed u nghidilhom ma nafx u nkun naf fejn (tghidu l'hadd lol ghax nibda nibatilkhom minn mater dei umbaghad Hehe)
avatar
TonioGalea
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 235
Age : 25
Name and Surname : Tonio Galea
Dwari : hmmmm... Mela Jiena Jisimni tonio Galea Bhalissa Ghandi 15-il sena u Noqoghod f'San Giljan. Daqsxejn twiel , ghajneja kannella u xaghari iswed, cajtier imma naf inkun serju izzejjed barra futbol Hehe ghax dejjem inwaqqaw ghac cajt imma insomma... jekk tkunu tridu tafuni aktar addjawni fuq msn tonio,galea@hotmail.co.uk

View user profile http://www.maltasmusic.tk

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by Kimsy on Sat Apr 05, 2008 5:00 pm

Erm ups iva gieli gdibt! hehe l-izjed jekk m'ghamiltx il-hw! hehe u darba veru nbqat f'gidba! ha namililkom forma ts' dialogue: lool

Sir: Ghala ma gibtx il-hw kim? taf li tista taqla detention
Jien: ghax kieluli l-kelb sir veru ta mhux bic-cajt!
sir: ok mela ux ara kif se ggib il-handouts

*******************WARA S-6.00PM TA' FIL-GHAXIJA*************

Trin trin (telefon)

Mummy: Hello?
Sir: Jiena s-sir tar-religion ta' kimberly. Nixtieq illi ninfurmakhom li t-tifla qaltli li l-kelb kielha l-handouts.
Mummy: X'HINU? LANQAS GHANDNA KELB BISS!!!!!!!

***************WARA T-TELEFONATA**********************

Mummy: KIMBERLY EJJA L'HAWN ISSA!
jiena: x'gara ma?
mummy; miniex qed nara klieb god-dar kim! mela gibt xi kelb??????

__________________________________________________________

Ups kont inbqat! xi trid taghmel ux. allinqas madniex narah quddiemi lis-ser!!!!!! hehe!!!!!

Kimsy
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 238
Age : 23
Name and Surname : Kimberly Zammit
Dwari : Mela... jiena Kimberly Zammit. Ghandi 12 -il sena u noqghod Haz-Zabbar. Immur l-Iskola ta' Carlo Diacono u qieghda Form 2. Niehu sehem f'programm jismu Tini 5 li jkun it-Tnejn, L-Erbgha u l-Gimgha. Insomma nhobb hafna l-politika. Dak kollox nahseb!

View user profile

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by Mario on Tue Apr 08, 2008 11:45 pm

looool Kim tal-kelb naqa banali li kielulek il-kelb!! hahaj tajba din!! cheers lol!


Tonio, issa ghada l-iskola nsaqsik hiniex gustuz u noqghod inahres lejn ghajnejk biex nara tkunx qed tigdeb jew le :p

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by belry on Tue Apr 08, 2008 11:48 pm

jien ha nghidlek fl-iskola vera nihu gost nigdeb u allahares ma nigdibx ghax kieku warning kuljum :S u le ma nagbuwix imma vera! ha nghidlek jien naqbel hafna mal-qawl gidba ghal-bzonn mhix dnub
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by Mario on Wed Jun 04, 2008 3:56 pm

belry wrote:jien ha nghidlek fl-iskola vera nihu gost nigdeb u allahares ma nigdibx ghax kieku warning kuljum :S u le ma nagbuwix imma vera! ha nghidlek jien naqbel hafna mal-qawl gidba ghal-bzonn mhix dnub

Imma gidba ghal bzonn!! ma tahsbux li xi kultant il-verita hija l-ahjar mod kif tevita l-problemi?? X'tahsbu?

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by belry on Fri Jun 06, 2008 2:01 pm

ijwa lol mario imma ezempju:: taghmel xi haga u taf li jekk ha tghid il veirta ha tigi fit trouble kbir lol! allura tghid gidba biex ma tinqabadx! ifhem imma jien persuni li jigdbu hin kollu jdequni ee igifiri hemm tifla fl iskola taghna hajjihta gidba shiha
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by Mario on Sun Jun 08, 2008 2:36 pm

lol x'jigifieri hajjitha gidba shiha??

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by belry on Sun Jun 08, 2008 9:19 pm

igifiri li dak li tghid xejn mhu minnu ezempju l iktar gidba tad dhaq li kienet qallet giet tiftahar li marret gurnata ghawdexx u sejra kemm ahdet gost u marret ma hafna u guvintur helwin u sejra ekk imbad jien filgahxiaj x hin sjerin id dar habibti qaltlilha jien il bierah gurnata nistudja u din il giddieba qalilha taf li anke jien! maaaa
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by Mario on Sun Jun 08, 2008 11:39 pm

lool

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by david chircop on Sun Aug 31, 2008 10:44 pm

Lol fuq din ha nikkumenta zgur!

ml nista nejd li jien l'hemm u l'hawn kemm il- darba ghedt xi gidba [din ovja kullhadd jghid lhemm u lhawn]

Nahseb il punt li gidba fil bzonn mhux dnub naqbel maha u le!

1. Tghinnek jekk tkun amilt xi haga u ma tridx taqlaha !! hehe
2. ma naqbilx al fatt li mintiex qed tkun ha nghid hekk "ragel" bizzejjed li tammeti dak li amilt u tiehu il konsegwenzi li graw habba dik il giddba!
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by darksideofthemoon on Fri Sep 19, 2008 3:38 pm

jin vera nobod nigdeb ... mmm xejn ahjar mill verita anka jekk naf i se naqlaha ax jekk nigdeb ikolli oqla fuq listonku u vera niddejjaq ... nejdua kif inhi ... gieli gdibt imma nipprova namel li nista bix ma nigdibx ... ha nejdilkom gidba li nibqa niftakar ...

mela darba ommi harget bix tmur and il hair dresser u jin kelli 13 u kont ed indur mad dar nara xse nivvinta u hdejn il komodina tal mami rajt id diary taha loooollllll . bdejt nahseb u nara xkelli aptit namel u mort niftah id diary lol ... ma kien hemm xejn specjali ... il lizar kien chekked ( bill kaxxi ) u ta agba li kont amilt ix xifer taq qiary ma xifer ta kaxxa u il biro dritta dritta fuqu ...wara 20 mins

Mami - sera ...... ejja law!!!
jin - aw ma xi trid hij ?
mami - missejtli id dajeriiiiiiiiiiiiiiiii??????????
jin - le ta ( bdejt nidhaq ftit minn barra ax ma flahtx nistaporti)
mami - ed tigdibli huuuuuuuuuxx??
jin - le ma hij vera ... promis ma missejtux!!!
mami - ed tihmar ... int qatt ma tihmar
jin - ufff u ejja ma jaqq xi dwejjaqqqq hahahahaha
mami - jin kollox ninduna taaaa
jin - naf naf indunajt tibzax

lol wara vera konna dhaqna imma

punt iehor - kif qalet bernice jin nafa ukoll lill dik it tifla ... darba niftakar konna fi zmien lanual exams u giet filodu " ahhh kif jin imfarka il birah mort nowm istra"
jin - ehh tajjeb mela
hi- ija hadt gost imma kont ma hafna subien u biex jiccajtaw mijaj qadu jgarawni flilma
jin - hehe
hi- kull darba li bdew jitfawni istra bdejt nahbat mal blat u vera andi ugih fdari istra ... andi dari migruf kollu
jin - heqq hazin ( ma konc ed nemmina )

wara ftit kompliet tejd u teqred u tejd kemm anda ida ed jugawa u jaharqua bil grif kollu ma gisima kollu ... wara ftit harist lejn idea ( ax kella it T shirt u ma kella assolutament xejn

dik wahda mill hafna stejjer li tirrakkonta ... darba iddecidejna li kull meta tejd gidba nejdula " dan episodju mill programm ejdli gidba ?" looolll imma anyway hi taf xi thoss hux ... hi taf aliex tamel ekk
avatar
darksideofthemoon
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 160
Age : 24
Name and Surname : Sarah Marie Bugeja
Dwari : mela jien jisimni Sarah u ghandi 14-il sena . Noqghod Birkirkara u mmur il Junior Liceum ta Santa Tereza( Mriehel ). Inhobb nisma l muzika ,npingi,nohrog ma shabi u namel hbieb godda,

View user profile

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by darksideofthemoon on Fri Sep 19, 2008 3:39 pm

sry nahseb ktibt litwal post tas sena ... lol dejjem composition jiguni l posts jin uff
avatar
darksideofthemoon
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 160
Age : 24
Name and Surname : Sarah Marie Bugeja
Dwari : mela jien jisimni Sarah u ghandi 14-il sena . Noqghod Birkirkara u mmur il Junior Liceum ta Santa Tereza( Mriehel ). Inhobb nisma l muzika ,npingi,nohrog ma shabi u namel hbieb godda,

View user profile

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by david chircop on Sat Sep 20, 2008 12:07 am

Mhux ghal xi haga darksideofthemoon Ma andek qatt tghid dak li ktibt ghax 1. qed tejd kontra bernice .. 2. qed igiba kerha fi lforum .. u 3. qed tistenna xi glied!
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by darksideofthemoon on Sat Sep 20, 2008 12:08 am

xedt kontra bernice jien? nahseb fimt hazin ta lol
avatar
darksideofthemoon
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 160
Age : 24
Name and Surname : Sarah Marie Bugeja
Dwari : mela jien jisimni Sarah u ghandi 14-il sena . Noqghod Birkirkara u mmur il Junior Liceum ta Santa Tereza( Mriehel ). Inhobb nisma l muzika ,npingi,nohrog ma shabi u namel hbieb godda,

View user profile

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by darksideofthemoon on Sat Sep 20, 2008 12:14 am

mela ha namila cara lol ax kien emm misunderstanding ... jien fuq it tifla li semmiet bernice ed nitkellem lol ax nahseb inftehimt hazin
avatar
darksideofthemoon
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 160
Age : 24
Name and Surname : Sarah Marie Bugeja
Dwari : mela jien jisimni Sarah u ghandi 14-il sena . Noqghod Birkirkara u mmur il Junior Liceum ta Santa Tereza( Mriehel ). Inhobb nisma l muzika ,npingi,nohrog ma shabi u namel hbieb godda,

View user profile

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by david chircop on Sat Sep 20, 2008 12:18 am

Lol thx .. ekk fimta ! gahx kieku fuq bernice hmm konna niggildu ghax dik habiba orajt hafna!!! ^^
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by darksideofthemoon on Sat Sep 20, 2008 12:21 am

lol laqwa li fimta
avatar
darksideofthemoon
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 160
Age : 24
Name and Surname : Sarah Marie Bugeja
Dwari : mela jien jisimni Sarah u ghandi 14-il sena . Noqghod Birkirkara u mmur il Junior Liceum ta Santa Tereza( Mriehel ). Inhobb nisma l muzika ,npingi,nohrog ma shabi u namel hbieb godda,

View user profile

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by david chircop on Sat Sep 20, 2008 12:24 am

mlml dak laqwa ux!! Imma be prepared you fight with her .. You fight with me ehh!!
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by darksideofthemoon on Sat Sep 20, 2008 12:25 am

xbiza ... hahaha
avatar
darksideofthemoon
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 160
Age : 24
Name and Surname : Sarah Marie Bugeja
Dwari : mela jien jisimni Sarah u ghandi 14-il sena . Noqghod Birkirkara u mmur il Junior Liceum ta Santa Tereza( Mriehel ). Inhobb nisma l muzika ,npingi,nohrog ma shabi u namel hbieb godda,

View user profile

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by david chircop on Sat Sep 20, 2008 12:27 am

hahaha ... Insomma gieli gdibt xi wahda kbira inti ?
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by darksideofthemoon on Sat Sep 20, 2008 12:28 am

gili gdibt ima niddejjaq nigdeb allura ma nahsibx li gdibt xi 1 kbira lol
avatar
darksideofthemoon
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 160
Age : 24
Name and Surname : Sarah Marie Bugeja
Dwari : mela jien jisimni Sarah u ghandi 14-il sena . Noqghod Birkirkara u mmur il Junior Liceum ta Santa Tereza( Mriehel ). Inhobb nisma l muzika ,npingi,nohrog ma shabi u namel hbieb godda,

View user profile

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by david chircop on Sat Sep 20, 2008 12:28 am

ahajr !! Ghax il gideb ikrah hehe !!
avatar
david chircop
Top Poster of the Month
Top Poster of the Month

Number of posts : 1767
Age : 25
Name and Surname : David Chircop
Dwari : нєℓℓσ נιєη נιѕιмηι ∂ανι∂ нιяσρ υ gнαη∂ι 15 ιℓ ѕєηα υ ηαттєη∂ι ιℓ ℓιєσ тαℓ нαмяυη.
ιηнσвв нαηα ηιєтנα , ιѕ ѕαנ, ηι∂∂∂єνєятι υ υq кσℓℓσχ ℓιℓ ѕнαвι !!!
3 мαנ яιєη∂ѕ єѕρ : αяιαηα яσ∂ιαηηє нαяℓєηє ѕнαυη υ нαяℓσ !! υ нємм ιктαя
ιηѕσммα уαz =]

View user profile http://davidchircop.hi5.com

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by darksideofthemoon on Sat Sep 20, 2008 12:29 am

hafna hafna hafna ... infatti meta namel xi haga hazina nammetti lol nipprova ma nigdibx
avatar
darksideofthemoon
Drajt =)
Drajt =)

Number of posts : 160
Age : 24
Name and Surname : Sarah Marie Bugeja
Dwari : mela jien jisimni Sarah u ghandi 14-il sena . Noqghod Birkirkara u mmur il Junior Liceum ta Santa Tereza( Mriehel ). Inhobb nisma l muzika ,npingi,nohrog ma shabi u namel hbieb godda,

View user profile

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by belry on Sat Sep 20, 2008 12:31 am

lol 10x david:) hehe jiena ma tantx nigdebb! imma jienn nemmen li gidba ghal bzonn mhix dnub!
avatar
belry
Administrator
Administrator

Number of posts : 529
Age : 25
Name and Surname : bernice farrugia
Dwari : mela jien jisiimni bernice! noqod l iklin ghandi 14 going to 15! inmur l iskola santa tereza! u iffsiata fuq simple plan Wink hyper hin kollu! nidhaq mix xejn haha! ikolli gili xi blonde moment haha! nahseb dak kollu fuqi =] nhobb l unormals Very Happy

View user profile

Back to top Go down

Re: Il-Gideb....

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum