Current date/time is Thu Sep 16, 2021 2:33 pm

Forum Terms of service

Using the forum. By registering on this forum, you agree to use it properly, and to refrain from posting any content that is aggressive, offensive, defamatory, hateful, or in violation of applicable laws and regulations. You agree not to post messages inciting or evoking illegal practices, or violating the terms of use of the service.

The moderators and administrators of this forum will do their best to delete or edit any reprehensible messages that may be posted on the forum. You acknowledge that all messages posted on this forum express the opinion of their respective authors, and do not necessarily reflect the position of the moderators and administrators.

In order to ensure the moderation of this forum, any message violating the preceding provisions may be edited or deleted without notice by the moderators and administrators of the forum. Any abuse may also be sanctioned by banning or deleting the user account. We reserve the right to inform your access provider and/or the judicial authorities of any malicious behaviour.

Your personal data. By registering on this forum, you agree that it may collect some of your personal data. This data collection is done either through the information you provide us, or through the use of the services itself, for technical data used for the forum proper functioning. You can access, modify or delete your data at any time. Users under 16 years old certify that they have obtained the consent of their legal guardian in order to proceed with this registration. For more information, please read our privacy policy.

This forum uses cookies to store information on your computer. These cookies only serve to improve the user experience. You can read the purpose of cookies on our forum help center. You can choose in your browser settings not to enable cookies, as this may disrupt the forum proper functioning.

This forum may send you electronic messages (e-mail), such as activity notifications, or newsletters, sent by Forumotion or by an administrator of this forum. You can choose in your profile preferences to receive or not each of these messages.


Click on the button 'I Agree to these terms' below :
- You acknowledge that you have read these rules in their entirety ;
- You agree to comply fully with this rules ;
- You grant moderators of this forum the right to delete, move or edit any topic at any time.

 

 

 

Malti:

 

Il-moderatur tal-forum jagħmel minn kollox biex ibiddel jew ineħħi diskors li għandu mnejn “joffendi” lil ħaddieħor. Madankollu huwa kemxejn impossibbli li jaqraw il-messaġġi kollha fi ftit ħinijiet. Allura inti taqbel li kull messaġġ f’dan is-sens li jintefa’ minn ħaddieħor jirrapreżenta l-opinjoni ta’ l-awtur tal-post u ta’ ħaddieħor u allura dawn il-membri m’għandhomx jinżammu responsabbli – madankollu l-amministratur tal-forum jieħu il-passi kollha meħtieġa fil-konfront ta’ min jikteb kitba offensiva jew libelluża.

 

Dan il-forum juża l-cookies biex iżomm ċertu informazzjoni fuq il-kompjuter tiegħek. Dawn il-cookies ma jinkludux informazzjoni personali tiegħek imma qegħdin hemm biss biex titjieb il-performance tal-kompjuter tiegħek filwaqt li tuża l-forum kif ukoll biex. L-indirizz elettroniku tiegħek u l-password tiegħek jintużaw biss biex jikkonfermaw id-dettalji ta’ reġistrazzjoni tiegħek mal-forum (kif ukoll biex tkun mibgħuta il-password lilek f’każ li tinsiegħa)

 

Messaġġi agressivi u libellużi kif ukoll kritika u insulti personali u kliem ħażin u vulagritajiet assolutament m’humiex aċċettati.

 

Messaġġi biex jippromwovu prattiċi illegali m’humiex aċċettati.

 

  • Jekk se tikteb informazzjoni miksuba minn xi websajt oħra, kun ċert li din il-websajt tagħti l-permess biex tittieħed informazzjoni minnha. Importanti wkoll li meta tikteb informazzjoni minn websajt oħra, tikteb is-sors minn fejn tkun ġibt din l-informazzjoni.
  • Jekk jogħġbok ikteb l-istess post darba biss. M’hemmx għalfejn tirrepeti dak li tkun għidt għal diversi drabi.
  • Jekk jogħħbok għamel ħiltek kollha biex kemm jista’ jkun tevita żbalji grammatiċi. Evita kemm jista’ jkun l-istil ta’ kitba li nużaw fl-SMS’s (How R U?). Dan jgħinna biex nissaħħu fil-kitba tagħna.

Billi tagħfas fuq “I agree to the tese terms” hawn taħt (“naqbel ma’ dawn it-termini”):

-Inti tagħraf li qrajt u fhimt dawn ir-regoli

-Inti tikkommeti ruħek biex tirrispetta dawn ir-regoli

-Inti tagħti il-permess lill-moderatur ta’ dan il-forum id-dritt li jħassar, iċaqlaq jew ibiddel kwalunkwe` suġġett f’kull ħin.

 

 

Important notice: Keep your password in a secure location. Only you will know what password you've chosen.

Nota importanti: Zomm il-password f'post sigur. inti biss se tkun taf x'password ghazilt.