Chatbox Archive

Go down

Chatbox Archive

Post by Mario on Fri Sep 19, 2008 2:45 am

Hawn taht hawn dak kollu li ntqal fic-Chatbox; dan ghaliex xi hin is-Sibt jew il-Hadd, se nkun qed nnehhi c-Chatbox u nerga' nitfaghha ftit wara. Hawnekk hawn dak kollu li ntqal halli jekk jintilef kollox mic-chatbox, jibqa' hawnkk Surprised

Archive


[20:52:45 18/09/08] Joseph : Hello

[20:52:47 18/09/08] Joseph : Hawn xi hadd jew?

[20:52:54 18/09/08] Joseph : ???????????????????????????

[21:25:00 18/09/08] david chircop : HEy

[21:25:26 18/09/08] belry : hey

[21:25:30 18/09/08] @ belry : l ewwek darba li awn xi hadd online

[21:25:31 18/09/08] @ belry : Razz

[21:25:49 18/09/08] @ david chircop : lol vera Laughing

[21:26:12 18/09/08] david chircop : allura kif inti bern .. ?

[21:26:28 18/09/08] belry : hehe tajjba Very Happy

[21:26:29 18/09/08] @ belry : u??

[21:26:51 18/09/08] @ david chircop : dldl Very Happy jien bumba ta xd lol!

[21:27:10 18/09/08] david chircop : Ara qedin sew ahna nicetjaq hawn .. fuq l- msn ukkol Laughing

[21:27:30 18/09/08] belry : ekk ed nghid Razz hehe

[21:27:38 18/09/08] @ belry : imma kemm tigi bis sens kiku ikun hawn hafna

[21:28:05 18/09/08] @ david chircop : lol . Imma hawn ahjar ta nahseb lol . vera vera kieku hawn iktar hafna ahjar


Last edited by Mario on Fri Sep 19, 2008 3:11 am; edited 2 times in total
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Chatbox Archive

Post by Mario on Fri Sep 19, 2008 2:52 am

[21:28:14 18/09/08] david chircop : konna nidhqu dahqa zgur!

[21:28:54 18/09/08] belry : veraa

[21:28:58 18/09/08] @ belry : nidhaqu dahqa:P

[21:29:02 18/09/08] @ belry : ara dan kif jaghmel jaqta

[21:30:49 18/09/08] @ Joseph : Hello!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[21:33:44 18/09/08] Joseph : belry

[21:34:05 18/09/08] david chircop : hey yy

[21:34:22 18/09/08] Joseph : Hellow!!!!!!

[21:34:46 18/09/08] david chircop : kif inti jospeh?

[21:34:56 18/09/08] david chircop : * Joseph

[21:35:05 18/09/08] Joseph : Gr8 lol u?

[21:35:08 18/09/08] belry : heyy

[21:35:21 18/09/08] @ Joseph : Hellow!!!!!!!!!!

[21:35:23 18/09/08] belry : mij gd gd u??

[21:35:28 18/09/08] @ belry : xi hleww edin 3 haha

[21:35:39 18/09/08] @ Joseph : gr8

[21:35:40 18/09/08] belry : ejja 4c inzidu xi ftit nis ohra fic chat illum

[21:35:43 18/09/08] @ belry : Very Happy

[21:35:46 18/09/08] @ david chircop : dldl jien ok u kkol

[21:35:46 18/09/08] Joseph : lol 1st time

[21:35:52 18/09/08] david chircop : mank verA!

[21:36:47 18/09/08] david chircop : jien 3rd time li dhalt fijha! lol!

[21:36:58 18/09/08] belry : jin meta nidhol fija hadt ma jkun hawn online

[21:36:59 18/09/08] @ belry : Razz

[21:37:15 18/09/08] @ Joseph : Jien ma nafx ezatt imma qatt ma jkun hawn hadd cheers

[21:37:34 18/09/08] belry : hehe u illum sibt 2 Razz

[21:37:53 18/09/08] @ Joseph : Ezatt = )

[21:38:38 18/09/08] david chircop : anqas jien lol !! anzi illum ha 3 l-ewwel konna 2 issa dahal Jhoseph ahjar Very Happy

[21:38:50 18/09/08] belry : lol tyt Smile

[21:39:14 18/09/08] @ david chircop : ezatt lol

[21:39:47 18/09/08] david chircop : hehe

[21:39:54 18/09/08] belry : ha tidhol nahseb wahda fic chat

[21:39:59 18/09/08] @ belry : li anda accouint f dan il forum

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Chatbox Archive

Post by Mario on Fri Sep 19, 2008 2:53 am

[21:40:09 18/09/08] @ Joseph : back

[21:40:21 18/09/08] belry : wbb Smile

[21:40:33 18/09/08] @ Joseph : Thanks a lot =D

[21:40:36 18/09/08] david chircop : tyt

[21:41:21 18/09/08] belry : ha dahlet kati

[21:41:21 18/09/08] @ belry : Razz

[21:41:24 18/09/08] @ david chircop : tyt

[21:41:36 18/09/08] Joseph : Ok dik nafha nahseb

[21:41:44 18/09/08] Joseph : tyt lil min?

[21:41:48 18/09/08] belry : ijwa tafha:P

[21:42:01 18/09/08] @ Joseph : =)

[21:42:03 18/09/08] belry : dak ax ed jalsulu tard nahseb

[21:42:13 18/09/08] @ Joseph : ok

[21:42:18 18/09/08] Joseph : thx xorta

[21:43:28 18/09/08] belry : dan nahseb ha namikkom b dawn il kulur:O

[21:43:42 18/09/08] @ belry : ok ekk nahseb ahjar:P loo

[21:43:46 18/09/08] @ belry : *lool

[21:44:06 18/09/08] @ Joseph : Ija dak ahjar

[21:44:19 18/09/08] Joseph : I mean is-skur hehe

[21:44:33 18/09/08] belry : ekk

[21:44:35 18/09/08] @ belry : ha dahlet:P

[21:44:38 18/09/08] @ belry : edin 4 issa:D

[21:44:52 18/09/08] @ Joseph : Hellow

[21:44:55 18/09/08] Joseph : Heh

[21:45:09 18/09/08] Joseph : Welcome =]=]

[21:45:09 18/09/08] kati : Helloo pplz ..sorry domt imma kelli naqra probbz xD

[21:45:20 18/09/08] Joseph : npnp

[21:45:20 18/09/08] kati : Kif intom ?

[21:45:24 18/09/08] belry : hehe np Razz laqwa li rangaw issa

[21:45:29 18/09/08] @ belry : jiena tajjba

[21:45:30 18/09/08] @ belry : Very Happy

[21:45:35 18/09/08] @ Joseph : Gr8 'n' u

[21:45:36 18/09/08] kati : Jospeh ta' Ghawdex?

[21:45:43 18/09/08] Joseph : Yeps

[21:45:49 18/09/08] kati : Joseph **

[21:45:56 18/09/08] belry : david adu problemi fl internet alelk mhux jikteb

[21:46:04 18/09/08] @ kati : Okii - mela naf lil Joseph u Bernn ..

[21:46:06 18/09/08] Joseph : Ok ok

[21:46:14 18/09/08] kati : Illalluu Jo kemm ilna ma nitkellmuuuu !!!!!!!!!

[21:46:23 18/09/08] Joseph : Heh ticcajta

[21:46:29 18/09/08] Joseph : ilna xi 2 years nahseb

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Chatbox Archive

Post by Mario on Fri Sep 19, 2008 2:53 am

[21:46:41 18/09/08] david chircop : hello

[21:46:43 18/09/08] kati : Melaa madoff x[

[21:46:43 18/09/08] belry : heh veraa !

[21:46:47 18/09/08] @ belry : ekk

[21:46:47 18/09/08] @ Joseph : Hey

[21:46:48 18/09/08] belry : ahjar:D

[21:46:48 18/09/08] @ kati : Okkk Janet ?

[21:46:50 18/09/08] Joseph : WB

[21:46:53 18/09/08] kati : helloo david

[21:47:01 18/09/08] Joseph : Iva ilni ma nkellemha ukoll

[21:47:05 18/09/08] Joseph : Hellow

[21:47:09 18/09/08] kati : Hello David x]

[21:47:17 18/09/08] belry : janet??

[21:47:25 18/09/08] @ Joseph : [My cousin]

[21:47:40 18/09/08] belry : haha ee ok oops sry ^^ hsibta qalet lili

[21:47:40 18/09/08] @ belry : hehe

[21:47:51 18/09/08] @ Joseph : Ok lol

[21:48:00 18/09/08] kati : Nahseb rega bil-problemii . .

[21:48:09 18/09/08] Joseph : :S

[21:48:21 18/09/08] belry : hazin :s

[21:48:33 18/09/08] @ belry : Neutral

[21:48:44 18/09/08] @ david chircop : hello

[21:48:55 18/09/08] belry : jaqaw ed jaqtalek?

[21:48:56 18/09/08] @ Joseph : Hellow!

[21:48:56 18/09/08] kati : Hello David :]

[21:49:05 18/09/08] belry : wb Smile

[21:49:10 18/09/08] @ kati : Jiena Katya .. mir-Rabat Malta.

[21:49:17 18/09/08] kati : Welcomme backk veraa.

[21:49:24 18/09/08] Joseph : WB man

[21:49:35 18/09/08] belry : kat nar it tnejn terga tara il mamo?Razz

[21:49:49 18/09/08] @ kati : Sakemm ma jaqlax xi promotioonn ..

[21:49:54 18/09/08] david chircop : thx

[21:50:03 18/09/08] Joseph : np Wink

[21:50:10 18/09/08] belry : allahares! mank jerga jkun il form teacher tana

[21:50:52 18/09/08] @ kati : Allaharess x[ Ilnii Sajf shih ma narahh xp Allavolja m'ghandix iffisata immaaa .. First love never ends .. mhux hekk ??

[21:51:22 18/09/08] belry : hahah Razz mela melaaaa looool

[21:51:26 18/09/08] @ Joseph : Looking forward mela haha

[21:51:33 18/09/08] kati : xD

[21:51:48 18/09/08] Joseph : = ) = ) = )

[21:51:50 18/09/08] kati : L-iktar jekk jigi Steve !! wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

[21:51:54 18/09/08] belry : lol haha joseohh trid taraha tigir wara il car tieghu:P

[21:51:59 18/09/08] @ belry : steve minu??

[21:51:59 18/09/08] @ belry : Razz

[21:52:10 18/09/08] @ kati : Kien student ..

[21:52:10 18/09/08] Joseph : Hehe

[21:52:14 18/09/08] kati : Tal-maltiii ..

[21:52:21 18/09/08] kati : Ahh kemm kien kuccllelluuu !

[21:52:29 18/09/08] kati : Dak ukoll kont iffisata.

[21:52:34 18/09/08] belry : ahh kati mank tigi fl ex klassi taghna a xkiku dejjm fil klassi taghkom

[21:52:37 18/09/08] @ kati : Isma -

[21:52:42 18/09/08] belry : jin qatt ma iffisajt fuq sirr

[21:52:46 18/09/08] @ belry : ajdluu??

[21:52:49 18/09/08] @ david chircop : sry ta jekk ma nibatx imma dan bil problemi

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Chatbox Archive

Post by Mario on Fri Sep 19, 2008 2:54 am

[21:53:01 18/09/08] kati : Ha nispjegalkhom x'inhi l-kelma MCAST - ok pplz ?

[21:53:04 18/09/08] belry : ok hij np Smile

[21:53:07 18/09/08] @ Joseph : Np

[21:53:10 18/09/08] belry : hahah ha naraw bix gejja??Razz

[21:53:12 18/09/08] @ Joseph : ok

[21:53:38 18/09/08] kati : MCAST - MAMO CHARLIE and STEVE TABONE.

[21:53:48 18/09/08] belry : hahahhaha

[21:53:50 18/09/08] @ belry : illllallu

[21:53:55 18/09/08] @ belry : ogbitni Razz

[21:53:57 18/09/08] @ Joseph : xD

[21:54:09 18/09/08] kati : xpxpxpxxpxpx

[21:54:12 18/09/08] belry : haha Razz imma

[21:54:15 18/09/08] @ belry : ma keinx helu mamo

[21:54:16 18/09/08] @ kati : Melaaa x]

[21:54:27 18/09/08] kati : X'IMHU ?????????????

[21:54:29 18/09/08] kati : ????????????????/

[21:54:30 18/09/08] kati : ?????????????????/

[21:54:32 18/09/08] kati : ???????????????/

[21:54:34 18/09/08] belry : Razz

[21:54:34 18/09/08] @ kati : ???????????????????????/

[21:54:36 18/09/08] belry : ma kienx heluuu

[21:54:37 18/09/08] @ kati : ???????????????????????????????????????????????????????????????/

[21:54:39 18/09/08] belry : HELPPPP

[21:54:40 18/09/08] @ belry : HELLPPP

[21:54:42 18/09/08] @ belry : MUMMY:P

[21:54:50 18/09/08] @ kati : ARAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[21:55:08 18/09/08] kati : HA NIGI NONXROK MILL-BASLA TA' XAGHREK XPXP

[21:55:21 18/09/08] kati : Ara jk pupaa.

[21:55:44 18/09/08] belry : Razz

[21:55:46 18/09/08] @ belry : kemm kont naqbad mijaw is sir fuqkom

[21:55:58 18/09/08] @ belry : haha:P uwijja anke jin niccajt:D

[21:56:03 18/09/08] @ kati : Joeeeeeeee .. joeee jooeeee jooeeeeee. jooooooooooo joooooooooo jooooooooooooooooooooooooooooo josepphineeeeeeeeeeeeeeeeee allalala;a;;a;a;;alalalalalaa josephhhhhhhh bwhahahaaahhahahahaha

[21:56:10 18/09/08] kati : JIENA HYPERRRRRRRRRR.

[21:56:12 18/09/08] kati : WISQQQQQQQQQQQQQ.

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Chatbox Archive

Post by Mario on Fri Sep 19, 2008 2:55 am

[21:56:20 18/09/08] belry : hahaha jien ed nisma naqa il bob Razz

[21:56:37 18/09/08] @ Joseph : Very Happy

[21:56:40 18/09/08] kati : X'inhhuuz ??

[21:56:46 18/09/08] kati : Bob ?

[21:56:52 18/09/08] belry : *buffallo soldierrr*

[21:56:53 18/09/08] @ kati : Bob MARLEYYYYYYYYYY.

[21:56:54 18/09/08] kati : WIIIIIIIIIIIIIII

[21:56:55 18/09/08] belry : haha bob marleyy Razz

[21:56:56 18/09/08] @ kati : BWHAHAHHAHAHAA

[21:56:58 18/09/08] kati : AAGAGAGAA

[21:57:17 18/09/08] kati : Ara vera mignuna ta' jiena !

[21:57:28 18/09/08] belry : hahahha why:P??

[21:57:41 18/09/08] @ kati : Uhh ruhii !! xp

[21:57:43 18/09/08] belry : tyt hehe

[21:57:44 18/09/08] @ kati : Okii tyt.

[21:57:53 18/09/08] kati : U take caree.

[21:58:01 18/09/08] belry : jin ukoll mignuna:D

[21:58:13 18/09/08] @ kati : Isma berr.. Int meta taghfas enter.. mall-ewwel jiguk ?

[21:58:21 18/09/08] kati : Mill-ewwel tigi l-post..

[21:58:24 18/09/08] belry : ha niccekja

[21:58:27 18/09/08] @ belry : ijwa

[21:58:28 18/09/08] @ kati : ?

[21:58:33 18/09/08] belry : msomma iddum xi 2 secs

[21:58:34 18/09/08] @ kati : Oki.

[21:58:41 18/09/08] kati : Ha noddhom.

[21:58:45 18/09/08] kati : 4

[21:58:47 18/09/08] kati : xDa

[21:58:53 18/09/08] kati : xd

[21:58:57 18/09/08] kati : xD

[21:58:59 18/09/08] belry : ha noddom jiena

[21:59:03 18/09/08] @ Joseph : back

[21:59:03 18/09/08] belry : ezaat 22

[21:59:06 18/09/08] @ belry : *2

[21:59:06 18/09/08] @ kati : Xtrajtu l-ischool shoes ?

[21:59:11 18/09/08] david chircop : hello

[21:59:15 18/09/08] kati : fhrjff

[21:59:19 18/09/08] Joseph : hey david

[21:59:22 18/09/08] kati : Hello.

[21:59:23 18/09/08] belry : wb Smile

[21:59:28 18/09/08] @ belry : nispera li tibqa mana issa:P

[21:59:29 18/09/08] @ kati : Welcome back.

[21:59:38 18/09/08] belry : ijwa katii xtrajt ballerina shoes:P

[21:59:41 18/09/08] @ kati : Wb Jo Dav.

[21:59:44 18/09/08] belry : ha noqod nizfen il ballet haha

[22:00:01 18/09/08] @ Joseph : thx

[22:00:12 18/09/08] kati : Isma, dis-sena ma nistawxx ta'.

[22:00:28 18/09/08] kati : \\\\

[22:00:53 18/09/08] kati : Din is-sena . (

[22:00:53 18/09/08] belry : ma nistawx:O

[22:01:03 18/09/08] @ kati : Le.

[22:01:13 18/09/08] belry : d

[22:01:21 18/09/08] @ belry : ed jinqatali

[22:01:27 18/09/08] @ belry : :S

[22:01:32 18/09/08] @ Joseph : mine too :/

[22:01:33 18/09/08] kati : Ha nghidlek msn ghax iqabbadni attak nervuzz hawn.

[22:01:43 18/09/08] belry : haha katii jeinkull snea b ballerina shoes

[22:03:16 18/09/08] @ belry : kemm

[22:03:18 18/09/08] @ belry : edin kwiti

[22:03:31 18/09/08] @ Joseph : heq

[22:03:43 18/09/08] Joseph : Hi

[22:04:21 18/09/08] belry : heyy

[22:04:21 18/09/08] @ belry : wb

[22:04:22 18/09/08] @ kati : Jiena ha nitlaq min hawn.

[22:04:26 18/09/08] kati : Bye pplz.

[22:04:28 18/09/08] kati : Take car.

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Chatbox Archive

Post by Mario on Fri Sep 19, 2008 2:55 am

[22:04:29 18/09/08] belry : y?

[22:04:31 18/09/08] @ belry : lele

[22:04:31 18/09/08] @ kati : care *.

[22:04:31 18/09/08] belry : le

[22:04:31 18/09/08] @ belry : le

[22:04:32 18/09/08] @ belry : le

[22:04:32 18/09/08] @ belry : le

[22:04:32 18/09/08] @ belry : el

[22:04:32 18/09/08] @ belry : ele

[22:04:32 18/09/08] @ belry : el

[22:04:33 18/09/08] @ belry : le

[22:04:33 18/09/08] @ belry : le

[22:04:33 18/09/08] @ belry : el

[22:04:49 18/09/08] @ belry : ufff ok hij

[22:05:18 18/09/08] @ Joseph : hello

[22:05:18 18/09/08] Joseph : lol

[22:05:21 18/09/08] Joseph : heq

[22:05:49 18/09/08] belry : mann din ic chat box :/

[22:05:50 18/09/08] @ belry : naqa sloww

[22:06:01 18/09/08] @ Joseph : Ufffff

[22:06:07 18/09/08] Joseph : ija ma tantx hi sew SadSad

[22:06:16 18/09/08] belry : ajam slow b 4 persons

[22:06:25 18/09/08] @ belry : mela kiku inkun il forum kollu kemm ktun iktar

[22:06:48 18/09/08] @ Joseph : ma nahsibx li jaghmel effett ta

[22:06:57 18/09/08] belry : grr

[22:06:58 18/09/08] @ belry : ed jaqta

[22:08:18 18/09/08] @ belry : WOW

[22:08:19 18/09/08] @ belry : WAHDI

[22:08:21 18/09/08] @ belry : WAHDI

[22:08:23 18/09/08] @ belry : IJWA WAHIJ

[22:25:58 18/09/08] @ belry : idhlu on

[22:27:52 18/09/08] @ david chircop : hello

[22:28:11 18/09/08] belry : heyy

[22:28:19 18/09/08] @ belry : ed jerga jehilek?

[22:30:53 18/09/08] @ david chircop : hello

[22:31:05 18/09/08] david chircop : aw belry

[22:31:46 18/09/08] belry : hello

[22:31:48 18/09/08] @ belry : issa ok?

[22:31:58 18/09/08] @ belry : anke jin ed inkelemk lura Very Happy

[22:33:12 18/09/08] @ david chircop : qed jehel uff Sad

[22:33:20 18/09/08] david chircop : Kif inti/?

[22:33:47 18/09/08] belry : mij ok Very Happy u lee nahseb issa ok

[22:34:14 18/09/08] @ david chircop : ijwa issa ok ! qed nara xinti tibakli fl-ahhar

[22:34:24 18/09/08] belry : ejja Very Happy 10x god

[22:34:57 18/09/08] @ belry : kig

[22:35:07 18/09/08] @ belry : ed jaqta

[22:35:09 18/09/08] @ belry : ma nafx ala

[22:35:49 18/09/08] @ david chircop : nahseb vera issa ok mank insomma

[22:36:10 18/09/08] Joseph : aw guys

[22:36:34 18/09/08] david chircop : u dl li inti ok Very Happy

[22:36:50 18/09/08] Joseph : moi ok

[22:37:33 18/09/08] Joseph : wb

[22:37:44 18/09/08] david chircop : hello

[22:37:49 18/09/08] Joseph : hi

[22:38:17 18/09/08] david chircop : Hello u thx lol

[22:38:35 18/09/08] Joseph : lol np np

[22:38:40 18/09/08] david chircop : ha igenninkom il hin kollu nohrog u nidhol!

[22:39:10 18/09/08] Joseph : Np man, Anke lili xi kultant jaghamilli ekk imma mhux daqshekk spiss

[22:39:11 18/09/08] david chircop : allura jospeh kif inti ?

[22:39:29 18/09/08] Joseph : great u

[22:39:42 18/09/08] david chircop : almenu ghax lili kwassi il hin kollu lol!

[22:39:59 18/09/08] Joseph : :/

[22:40:05 18/09/08] belry : hello

[22:40:25 18/09/08] @ belry : wb

[22:40:26 18/09/08] @ belry : Very Happy

[22:40:29 18/09/08] @ david chircop : dldl .. jien ok issa alkemm naqa qed jitlali lol haha Laughing

[22:40:41 18/09/08] belry : anke lili ed jaqtali

[22:40:45 18/09/08] @ Joseph : hehe naqa' slow ic-chatroom :/

[22:40:49 18/09/08] Joseph : lol

[22:40:55 18/09/08] Joseph : :/

[22:41:06 18/09/08] Joseph : wb

[22:41:24 18/09/08] belry : naqra:P

[22:41:39 18/09/08] @ Joseph : lol sry sry Razz

[22:41:50 18/09/08] belry : haha jew hafna slow:P

[22:42:21 18/09/08] @ belry : david inti rega ed jaqtalek??

[22:42:25 18/09/08] @ Joseph : kieku rating ic-chatroom naghtiha 4/10

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Chatbox Archive

Post by Mario on Fri Sep 19, 2008 2:56 am

[22:42:31 18/09/08] david chircop : hey berly! Very Happy

[22:42:35 18/09/08] Joseph : pero' c-chatrooms dejjem ekk saru old fashioned issa

[22:43:08 18/09/08] belry : grr

[22:43:08 18/09/08] @ belry : rega mhxu jasal xejn

[22:43:28 18/09/08] @ Joseph : Anke lili xi kultant!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[22:43:41 18/09/08] belry : jin daqt nitfaw and il gara grrr

[22:43:46 18/09/08] @ belry : haha lool ax telahomli

[22:44:16 18/09/08] @ Joseph : hehe

[22:44:38 18/09/08] belry : ANKE ID diski ed twahhalii

[22:44:41 18/09/08] @ belry : :S

[22:44:42 18/09/08] @ david chircop : lool hafna slow

[22:44:52 18/09/08] Joseph : Iva vera

[22:44:57 18/09/08] david chircop : lol ! qed idum biex jibat .. jien rating intija 3 anzi 2 minn 10

[22:44:58 18/09/08] Joseph : brb ha ngib xi haga x'niekol

[22:45:29 18/09/08] belry : tyt

[22:45:35 18/09/08] @ belry : u le miskinaa

[22:45:41 18/09/08] @ belry : ntijaa 5/10 ha:P

[22:46:43 18/09/08] @ Joseph : back

[22:46:46 18/09/08] Joseph : lol

[22:47:02 18/09/08] belry : wbbb!

[22:47:09 18/09/08] @ belry : ahh gizelle <3 xinu sabih :p

[22:47:09 18/09/08] @ Joseph : thx

[22:47:18 18/09/08] Joseph : lol ija qed narah

[22:47:29 18/09/08] Joseph : aw hemm pizelle ukoll on you tube!!

[22:47:51 18/09/08] david chircop : lol ha inkissru uff tellali xd

[22:47:52 18/09/08] Joseph : http://uk.youtube.com/watch?v=Ogynmz647Ts il-video jibda @ 1.20 propja

[22:47:54 18/09/08] belry : pizelle?

[22:48:08 18/09/08] @ Joseph : ija

[22:48:10 18/09/08] Joseph : lol

[22:48:16 18/09/08] Joseph : http://uk.youtube.com/watch?v=Ogynmz647Ts

[22:48:42 18/09/08] belry : hah aha narah Razz

[22:49:01 18/09/08] @ belry : xini nice id diska:)

[22:49:19 18/09/08] @ Joseph : wara d-diska jibda propja @ 1.2

[22:49:48 18/09/08] belry : haha pizelle Razz

[22:50:29 18/09/08] @ Joseph : il-video qieghed fuq meta katia briffa tkun hemm

[22:50:54 18/09/08] belry : issa noqod narah Razz

[22:52:30 18/09/08] @ belry : wbb Smile

[22:52:57 18/09/08] @ david chircop : Aw sry imma kien slow!

[22:53:05 18/09/08] Joseph : wb

[22:53:09 18/09/08] Joseph : np

[22:54:11 18/09/08] david chircop : Thx hij Very Happy

[22:54:26 18/09/08] belry : imma mhxu gravij al ahhar

[22:55:01 18/09/08] @ Joseph : lele

[22:55:05 18/09/08] Joseph : np man

[22:55:13 18/09/08] Joseph : fuq xix tridu nitkellmu xD

[22:55:36 18/09/08] belry : haha vera kemm edin bored

[22:56:29 18/09/08] @ belry : lol

[22:56:33 18/09/08] @ belry : hin kollu ed jaqta Very Happy

[22:56:34 18/09/08] @ belry : :S

[22:56:38 18/09/08] @ belry : :S:S

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Chatbox Archive

Post by Mario on Fri Sep 19, 2008 2:57 am

[22:56:46 18/09/08] @ david chircop : Thx agian xd

[22:56:52 18/09/08] Joseph : Hi

[22:57:09 18/09/08] Joseph : Hi

[22:57:12 18/09/08] Joseph : rega' qata'!!

[22:57:14 18/09/08] Joseph : :S:S

[22:57:27 18/09/08] belry : buqq

[22:57:37 18/09/08] @ belry : shitaa :S

[22:57:41 18/09/08] @ belry : mann naf li hawn tahwidd grrr

[22:59:47 18/09/08] @ belry : ed jasal xi haga?

[23:00:15 18/09/08] @ Joseph : aw

[23:00:24 18/09/08] Joseph : accertaw ruhkom li ghandhom autorefresh fuq

[23:00:33 18/09/08] Joseph : u qeghda bil-verygood.

[23:00:33 18/09/08] belry : illlalu x nervi ed iqabdni

[23:00:44 18/09/08] @ belry : ijwaa ekk eda tijaj

[23:00:49 18/09/08] @ Joseph : ok

[23:00:58 18/09/08] Joseph : ax tijej ma kinitx ekk

[23:00:59 18/09/08] Joseph : Ok

[23:01:02 18/09/08] Joseph : qed jaqta'

[23:01:10 18/09/08] belry : jin irrid namel refresh

[23:01:27 18/09/08] @ belry : jaqq anek l msnn ed jaqta :S

[23:01:27 18/09/08] @ Joseph : ala ma jaghmilx wahdu?

[23:01:33 18/09/08] Joseph : :S

[23:03:12 18/09/08] belry : buqq ax andi pc retard

[23:03:13 18/09/08] @ belry : Razz

[23:03:25 18/09/08] @ Joseph : lol

[23:03:29 18/09/08] Joseph : kemm ilu ghandek

[23:03:49 18/09/08] belry : il pc?

[23:04:35 18/09/08] @ belry : ???

[23:06:28 18/09/08] @ belry : mann jien mhux jassali xejn

[23:06:28 18/09/08] @ belry : :/

[23:07:20 18/09/08] @ belry : jin j

[23:07:25 18/09/08] @ belry : jaqaw ed nitkellem whaid??

[23:07:25 18/09/08] @ belry : Razz

[23:08:44 18/09/08] @ Joseph : lol

[23:08:49 18/09/08] Joseph : ija

[23:09:02 18/09/08] belry : bongu Razz

[23:09:38 18/09/08] @ Joseph : lol

[23:09:52 18/09/08] Joseph : sry imma mort sal-kamra tal-banju

[23:09:54 18/09/08] Joseph : sry

[23:09:57 18/09/08] Joseph : =D

[23:10:10 18/09/08] belry : haha np wbb Smile

[23:10:57 18/09/08] @ Joseph : thx D

[23:11:14 18/09/08] Joseph : daqt school

[23:11:23 18/09/08] belry : ijwa :/

[23:11:28 18/09/08] @ belry : istar dan is sajf tarrr mann

[23:11:33 18/09/08] @ Joseph : Enjoy your last day of holiday tomorrow

[23:11:39 18/09/08] Joseph : naf vera agree 100%

[23:11:49 18/09/08] Joseph : adni kemm kont qed naghmel l-orals uwekkz


_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Chatbox Archive

Post by Mario on Fri Sep 19, 2008 2:58 am

[23:11:54 18/09/08] Joseph : u ga sep 18

[23:11:59 18/09/08] belry : vera veraa! ada filodu irri inmru nahsell ic centru hah:P

[23:12:34 18/09/08] @ belry : jin a ndi niftakar l ewwel gurnata ta sajf inkanta id diski ta sajf :S u issa skollaa

[23:12:35 18/09/08] @ Joseph : lol enjoy eh

[23:12:49 18/09/08] Joseph : uff anzi dis-sena qasira ux

[23:12:56 18/09/08] belry : uhh Razz hafna imma alinqas filaxija ikolna id discoo

[23:12:59 18/09/08] @ Joseph : jew inti xorta sa gunju trid tmur?

[23:13:10 18/09/08] Joseph : lol

[23:13:13 18/09/08] Joseph : hf

[23:13:17 18/09/08] belry : sa gunju :/ ax jin

[23:13:21 18/09/08] @ Joseph : lol

[23:13:28 18/09/08] belry : andi il hal yearly l o levels u l annuals

[23:13:37 18/09/08] @ Joseph : omg

[23:13:52 18/09/08] belry : u andi privatijiettt!!!!!1

[23:13:54 18/09/08] @ Joseph : jien sa marzu nahseb skola imbaghad l-Os

[23:14:09 18/09/08] belry : Very Happy

[23:14:15 18/09/08] @ belry : luckyy grrrrrr

[23:14:22 18/09/08] @ Joseph : Imbghad xorta se taghmel form 5?

[23:14:27 18/09/08] Joseph : jew taqbizha?

[23:14:34 18/09/08] belry : buqq jekk ingib is suggeti kolla le Razz

[23:14:44 18/09/08] @ Joseph : kemm ha taghmel

[23:14:47 18/09/08] Joseph : Very Happy

[23:15:05 18/09/08] belry : le kull ma nati 5 taa

[23:15:11 18/09/08] @ belry : imbad naghmilhomm is sena dihlaa

[23:15:13 18/09/08] @ Joseph : Mcast sejra

[23:15:19 18/09/08] Joseph : ax al JC trid 6

[23:15:23 18/09/08] Joseph : ok

[23:15:28 18/09/08] belry : le junior collega nixtieqq u??

[23:15:44 18/09/08] @ Joseph : Junior College

[23:16:10 18/09/08] Joseph : Ghal JC trid Maths, Physics, English, Malti, 2 sbjects

[23:16:24 18/09/08] belry : ijwa u jin ha nati germann u social studies

[23:16:28 18/09/08] @ belry : option imma

[23:16:42 18/09/08] @ belry : imbad form 5 nati il busniesse studies u il computer studies

[23:16:50 18/09/08] @ Joseph : Siehbi qalli li al ahhar t'Ottubru irridu napplikaw

[23:16:55 18/09/08] belry : u nejd tajt 8 b kollox!

[23:17:00 18/09/08] @ belry : illlalu

[23:17:05 18/09/08] @ belry : mann jin nahseb aqta kemm ha nibki haha

[23:17:25 18/09/08] @ Joseph : me too

[23:17:38 18/09/08] Joseph : u qas naf jekk mhux paper A jew paper B

[23:18:04 18/09/08] belry : allek ed nassar il granet tal holidayyss

[23:18:04 18/09/08] @ belry : Razz

[23:18:11 18/09/08] @ Joseph : lol

[23:18:50 18/09/08] belry : jin kolla b

[23:18:51 18/09/08] @ belry : Razz

[23:19:05 18/09/08] @ belry : imma jin ma tantx nistudja allek

[23:19:08 18/09/08] @ Joseph : lol imma B naraha naqa' hekk

[23:19:16 18/09/08] Joseph : ax 6 u 7 ma jghoddux

[23:19:46 18/09/08] belry : lele imma jekk tatijhom b tsita igibom 5 u 4

[23:20:09 18/09/08] @ Joseph : ehe naf

[23:20:18 18/09/08] Joseph : u A mill-1-5 nahseb...

[23:20:44 18/09/08] belry : buqq ma nafxx

[23:20:45 18/09/08] @ Joseph : Issa nara ux...

[23:20:45 18/09/08] belry : :S haha

[23:20:55 18/09/08] @ Joseph : So.. lol

[23:21:08 18/09/08] belry : mort bahar xejn idn is sena??

[23:21:15 18/09/08] @ Joseph : mort xi 10 times

[23:21:30 18/09/08] Joseph : ilni ma mmur mis-6 sept.

[23:21:31 18/09/08] belry : lool ma tantx Razz

[23:21:35 18/09/08] @ belry : u le mort mort

[23:22:01 18/09/08] @ belry : din is sena tlajt live in ghawdex:P

[23:22:17 18/09/08] @ Joseph : u jien kont tlajt Malta f'mejju live in

[23:22:26 18/09/08] belry : illlajs fejn qadtu?

[23:22:41 18/09/08] @ Joseph : Seminary - Rabat

[23:22:44 18/09/08] Joseph : u intom

[23:22:56 18/09/08] belry : iz zebbug

[23:23:04 18/09/08] @ belry : jew kif jghidulu

[23:23:09 18/09/08] @ Joseph : oh ok

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Chatbox Archive

Post by Mario on Fri Sep 19, 2008 2:59 am

[23:24:22 18/09/08] belry : lool...skola forum kif miet uxx :/

[23:24:36 18/09/08] @ Joseph : Iva

[23:24:43 18/09/08] Joseph : Minn meta spiccajna l-iskola

[23:24:47 18/09/08] Joseph : nispera li jerga' jqum issa

[23:25:22 18/09/08] belry : imma kemm ha dumm tikteb l istess f dak il forum

[23:25:29 18/09/08] @ belry : jin kelli glieda mal mods:/

[23:25:38 18/09/08] @ Joseph : lol

[23:25:51 18/09/08] belry : fuq dan l forumm

[23:25:55 18/09/08] @ Joseph : dak li fih li l-posts jigu moderated

[23:25:58 18/09/08] belry : ax qalluli li ed nagheml reklamm

[23:26:14 18/09/08] @ Joseph : :O

[23:26:33 18/09/08] belry : u imbad jin u mario iddecidejan li nibatu emails

[23:26:38 18/09/08] @ Joseph : lili mario kien baghatli e-mail mill-iskola forum

[23:26:50 18/09/08] belry : ijwa konna ftehma li ninqasmu:P

[23:26:50 18/09/08] @ Joseph : ma nafx jekk hux lili biss..

[23:27:11 18/09/08] Joseph : eh ok imma hadd ma dahal mill-forum donnu :S

[23:27:23 18/09/08] belry : lee hadd :/ issa amilna hi5

[23:27:40 18/09/08] @ Joseph : U jien speci nhobb forums u hekk ax vera nkun bored allura dhalt

[23:27:50 18/09/08] Joseph : lol

[23:27:57 18/09/08] belry : http://www.hi5.com/friend/329583819--fuq+kollox--Profile-html

[23:28:10 18/09/08] @ belry : anke jin il forums vera jogbuni! ax jin nparla hafna :p

[23:28:12 18/09/08] @ Joseph : thanks jien m'ghandix hi5..

[23:28:22 18/09/08] belry : imam tgsita tarah nahsbe??

[23:28:22 18/09/08] @ Joseph : lol

[23:28:29 18/09/08] Joseph : ija mela

[23:29:00 18/09/08] belry : kellek darba hi5 imma?

[23:29:12 18/09/08] @ Joseph : meta?

[23:29:17 18/09/08] Joseph : ilu xi sena jew ekk?

[23:29:55 18/09/08] belry : ilu naqa imma

[23:30:05 18/09/08] @ Joseph : is-sajf l-iehor?

[23:30:21 18/09/08] belry : ijwaa:P

[23:30:31 18/09/08] @ Joseph : eh ok naf

[23:30:35 18/09/08] Joseph : imma kont ghalaqtu nahseb ux

[23:31:14 18/09/08] belry : buqq nahsebb

[23:31:38 18/09/08] @ Joseph : ok hehe

[23:31:46 18/09/08] belry : ijwa kont alaqtu

[23:32:00 18/09/08] @ Joseph : mela adu andek?

[23:32:05 18/09/08] Joseph : x'kien is-site tafu lol?

[23:32:13 18/09/08] belry : le ax kond friend f iteghi

[23:32:23 18/09/08] @ Joseph : ok..

[23:34:28 18/09/08] belry : lee ma nafuxx

[23:34:31 18/09/08] @ belry : is iste :S

[23:34:56 18/09/08] @ belry : x kuljomok inti?

[23:34:58 18/09/08] @ Joseph : ok np nahseb thassar

[23:35:12 18/09/08] Joseph : ifhem kien xebbani l-hi5 imbaghad

[23:35:13 18/09/08] Joseph : nixba mill-ewwel jien xD

[23:35:16 18/09/08] belry : ax kont ha nfitek b kuljom,ok

[23:35:33 18/09/08] @ Joseph : lele np

[23:35:37 18/09/08] belry : haha Razz jin hi5 addicet

[23:35:42 18/09/08] @ belry : imma qazzissni issa

[23:35:47 18/09/08] @ Joseph : lol

[23:36:07 18/09/08] belry : u meta bioex naghmel cancel account

[23:36:08 18/09/08] @ belry : imam nibza:P

[23:36:08 18/09/08] @ Joseph : hekk narah qisu speci tal-pics biss

[23:36:12 18/09/08] Joseph : u naqa' comments

[23:36:25 18/09/08] Joseph : tista' terga' tifthu wara

[23:36:33 18/09/08] belry : ijwa mela

[23:36:43 18/09/08] @ belry : imma jin anid hafna ocmments lol u specij haha nnibza li nitlfihom

[23:37:01 18/09/08] @ Joseph : hehe

[23:38:52 18/09/08] Joseph : fuq xix nitkellmu issa

[23:39:04 18/09/08] belry : hehe buqq:P

[23:39:05 18/09/08] @ Joseph : ax vera bored [[[[[[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]]]]

[23:39:14 18/09/08] belry : llol nahsbe l hahar drab li tkelimna kien is sajf l adda:P

[23:39:33 18/09/08] @ Joseph : ezatt

[23:39:57 18/09/08] belry : maaa xjin boredd! :/

[23:40:15 18/09/08] @ Joseph : me too

[23:40:41 18/09/08] Joseph : listening vivo per lei lol

[23:40:51 18/09/08] Joseph : int lingwa german biss ghandek?

[23:40:57 18/09/08] belry : illallu veraa! jienaa viva la vida

[23:41:03 18/09/08] @ belry : iwja german bsis andekk u??

[23:41:23 18/09/08] @ Joseph : taljan (jaq) u French

[23:41:46 18/09/08] belry : jin taljan nixtieq intih o level allaovlja ma nistudjahx

[23:42:01 18/09/08] @ Joseph : Jien mhux se naghmlu O level nahseb

[23:42:09 18/09/08] Joseph : issa nara x'jghidli s-sir

[23:42:30 18/09/08] Joseph : Gibtu 51 u naqta' qalbi Sad


_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Chatbox Archive

Post by Mario on Fri Sep 19, 2008 2:59 am

[23:42:33 18/09/08] belry : lol ijwa ahajr

[23:42:40 18/09/08] @ belry : al daqsekk Surprised haha

[23:42:47 18/09/08] @ belry : jin german gibtu 40 :O

[23:43:08 18/09/08] @ Joseph : heq imma taljan vera ma naf xejn jien

[23:43:29 18/09/08] Joseph : French imbaghad 84 imma dak vera joghogobni!!!!!!!! Simply love it!!!!!!!!!!!!!

[23:44:27 18/09/08] belry : illlalu jien andi il computer tsudiess

[23:44:30 18/09/08] @ belry : kemm jogobnii

[23:44:52 18/09/08] @ Joseph : M'ghandix option computer studies jien Sad

[23:45:02 18/09/08] belry : kemm minalja andek??

[23:45:11 18/09/08] @ belry : allavolja andi sirr pervertt mil abr u nizba minnu

[23:45:20 18/09/08] @ belry : *kbar

[23:45:21 18/09/08] @ belry : lool

[23:45:30 18/09/08] @ Joseph : Privat kelli

[23:45:38 18/09/08] belry : eee ic!

[23:45:41 18/09/08] @ Joseph : loool @ comment above

[23:45:43 18/09/08] Joseph : haha

[23:45:56 18/09/08] belry : haha imma vera taa ikollu riha ta sigaretti

[23:46:05 18/09/08] @ belry : u maaa ibezani

[23:46:16 18/09/08] @ Joseph : lofl

[23:46:41 18/09/08] belry : u andu 60 is sena id dihla bil pensjoni

[23:46:41 18/09/08] @ belry : Razz

[23:47:14 18/09/08] @
Joseph : Ghandna wiehed ghandu 60

[23:47:29 18/09/08] Joseph : Nisperaw li johrog din is-sena

[23:47:32 18/09/08] Joseph : ax dejjaqni

[23:47:48 18/09/08] belry : jaqq kemm idejquni teachers ta 69 ma nafx ala

[23:47:52 18/09/08] @ Joseph : Ihalli l-kulhadd jaghmel li jrid u jitnejjek

[23:48:06 18/09/08] belry : *60

[23:48:20 18/09/08] @ Joseph : I like them like 35

[23:48:21 18/09/08] belry : jaqq vera jdequni teacxhers hekk

[23:48:26 18/09/08] @ Joseph : dawk nara l-ahjar nahseb

[23:48:34 18/09/08] belry : ijwa ijwa andi sir andu 30 dak li jogobha kati haha:p

[23:48:41 18/09/08] @ Joseph : lol

[23:48:48 18/09/08] belry : u vera kienet iffisata fuqu u miskin zibel konna ingibuh u anke il kati taa

[23:49:06 18/09/08] @ Joseph : imma dik sena izghar minnek ux kienet form 2

[23:49:19 18/09/08] belry : ijwa din is sena tila form 3:P

[23:49:28 18/09/08] @ Joseph : lol

[23:50:27 18/09/08] belry : il kati niggustaha zghira hehe u iktar kont naqbad maghha biex niccajta

[23:50:46 18/09/08] @ Joseph : hehe

[23:53:36 18/09/08] belry : daqt jibda simpatici Razz

[23:53:38 18/09/08] @ Joseph : Mmmmm

[23:53:44 18/09/08] Joseph : nahseb sejjer jien daqt lol

[23:53:49 18/09/08] Joseph : eh ok thanks

[23:53:53 18/09/08] Joseph : fuq liema stazzjon pls?

[23:54:08 18/09/08] belry : fuq l smash

[23:54:14 18/09/08] @ belry : f 12.00

[23:54:23 18/09/08] @ Joseph : ikun bhal tas-1.30Pm imma

[23:54:31 18/09/08] Joseph : ax jien rajt wiehed f'1.30 pm llum

[23:54:37 18/09/08] belry : ijwaa

[23:54:39 18/09/08] @ Joseph : thanks =)

[23:54:43 18/09/08] belry : nahsbe l istess wiwhed

[23:54:45 18/09/08] @ Joseph : llol

[23:55:02 18/09/08] belry : imam ta daloghodu tad dahq kien

[23:55:14 18/09/08] @ Joseph : hehe

[23:55:25 18/09/08] Joseph : ta' petra

[23:55:54 18/09/08] Joseph : x'kien hemm aktar tad-dahq ha nara ux l-istess 1

[23:56:16 18/09/08] belry : u le mhux eztat tad dhaq meta gie nantonio

[23:56:29 18/09/08] @ belry : *antonio


_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Chatbox Archive

Post by Mario on Fri Sep 19, 2008 3:00 am

[23:56:44 18/09/08] @ Joseph : eh ehe

[23:56:49 18/09/08] Joseph : li rajt jien hehe

[23:56:56 18/09/08] Joseph : ija funny u naqa Sad

[23:57:00 18/09/08] Joseph : imma funny lol

[23:57:04 18/09/08] belry : imam issa du jibda

[23:57:08 18/09/08] @ Joseph : u kif kien liebes Jason tad-dahq

[23:57:16 18/09/08] belry : ijwa haha

[23:57:19 18/09/08] @ Joseph : ija qed narah

[23:57:23 18/09/08] Joseph : imma mhux se narah kollu nahseb

[23:57:48 18/09/08] belry : lool jin nahseb nqood narah ax ma nadnxi nas

[23:58:04 18/09/08] @ Joseph : ommi ma thallinix nahseb

[23:58:12 18/09/08] Joseph : ax tkun trid torqod u ma nhallihiex

[23:59:08 18/09/08] belry : hehe jin rieqdin

[23:59:09 18/09/08] @ belry : Razz

[23:59:35 18/09/08] @
Joseph : lol

[23:59:50 18/09/08] Joseph : nsomma forsi ndum sa 12:15

[00:00:36 19/09/08] belry : kwarta ohra mela:P

[00:00:49 19/09/08] @ Joseph : ijazzzzz

[00:00:50 19/09/08] Joseph : uffff

[00:03:37 19/09/08] belry : allura.. xamilt special illum??

[00:04:14 19/09/08] @ Joseph : xejn specjali ifhem

[00:04:26 19/09/08] Joseph : mort victoria

[00:04:38 19/09/08] Joseph : u kilt cake hehe

[00:04:44 19/09/08] belry : ahh tajjeb!! Razz

[00:05:00 19/09/08] @ Joseph : lol xD

[00:06:16 19/09/08] Joseph : Simpatici jgibli memorji

[00:06:24 19/09/08] Joseph : kont narah around 6 yrs ilu .....................

[00:06:27 19/09/08] belry : anke jienaa!

[00:06:30 19/09/08] @ Joseph : isma jien got to go nahseb sry :/

[00:06:34 19/09/08] belry : niuxieq li jaghmlu l ewwel wiehd imma

[00:06:39 19/09/08] @ belry : ok hij

[00:06:45 19/09/08] @ belry : bye bye cuu gnn tcc Smile

[00:06:50 19/09/08] @ belry : hadt gost inkellmek today

[00:06:55 19/09/08] @ Joseph : ehe vera imma dan niftakar vera ftit minnu ez tal-llum

[00:07:01 19/09/08] Joseph : ok same 2 u me too

[00:07:05 19/09/08] Joseph : Bye bye Very Happy

[00:07:12 19/09/08] belry : bye bye:D

[00:58:06 19/09/08] @ Mario : testing chatbox

[00:58:14 19/09/08] @
Mario : testing chatbox 2

[01:07:00 19/09/08] @
david chircop : Hello ... [Mank Tigi tidher ]

[01:07:14 19/09/08] david chircop : Yuppi Chat box ok issa

[01:08:52 19/09/08] Mario : lol you're there?

[01:09:00 19/09/08] @
Mario : gejt naqa sal-forum jin

[01:09:19 19/09/08] @
david chircop : ijwa hawn jien xd

[01:09:35 19/09/08] david chircop : issa qed tahdem ghax l-ewwel meta nibat beda idum

[01:10:08 19/09/08] david chircop : Very Happy

[01:15:36 19/09/08]
david chircop : sunny

[01:21:10 19/09/08]
Mario : lol

[01:21:22 19/09/08] @
Mario : isma qed indum biex inwiegeb ax qed nara l-forum

[01:22:26 19/09/08] @
david chircop : Dw anka jien !

[01:27:00 19/09/08] david chircop : mank il forum ikompli jikber!

[01:27:19 19/09/08] david chircop : ghax vera qed isir interesanti issa

[01:27:34 19/09/08] david chircop : Hehe

[01:31:33 19/09/08] david chircop : Almenu din il member li dahlet 2 days ilu darksideofthemoon qeda tippostja vera haqa prosit!

[01:39:16 19/09/08] Mario : Iva iva Smile naqbel mieghek!

[01:39:31 19/09/08] @
Mario : Innotajt kwazi daqt nghaqqdu l-1700 post!

[01:43:28 19/09/08] @
david chircop : aqadnijom issa lol 1709 !! Very Happy

[01:43:44 19/09/08] david chircop : eh il forum ammet fuq saqajja Very Happy

[01:45:16 19/09/08] Mario : lol ijaa!!

_________________
Mario Frendo
Forum Aministrator.

www.diskussjonijiet.forumakers.com
diskussjonijiet@gmail.com
avatar
Mario
Ma nieqafx nghid :)
Ma nieqafx nghid :)

Number of posts : 475
Age : 25
Name and Surname : Mario Frendo
Dwari : Mela jiena jisimni Mario Frendo, noqghdo Hal Balzan u mmur il-Liceo tal-Hamrun. Ghandi 14-il sena u nhobb naqra Smile tinteressanti l-politika u nhobb inzomm ruhi aggornat b'dak kollu li jkun qed isehh madwari. Joghgobni haffffna is-serje "the suite life of zack and cody" wkoll =)

View user profile http://diskussjonijiet.forumakers.com

Back to top Go down

Re: Chatbox Archive

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum